English
Dansk
MÅL JERES DIGITALE TRIVSEL
Mød vores dedikerede team

LEDELSEN

Mød vores dedikerede team
Hold dig opdateret med vigtig nyt

NYHEDER & PRESSE

Hold dig opdateret med vigtig nyt
Jobmuligheder

JOBMULIGHEDER

Skal du være en del af teamet, en rigtig Collaborator?
Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål

KONTAKT

Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål
Læs vores blog

COLIBO BLOG

Vi elsker at blogge omkring den digitale arbejdsplads og moderne intranet
Find alle vores gudes og assets i vores content bibliotek

CONTENT BIBLIOTEK

Få inspiration fra vores whitepaper og guides
Book en af vores live webinars

WEBINARS

Lær' omkring hvad et intranet kan gøre for din virksomhed

Digital trivsel for ...

ALLE MEDARBEJDERE

Mange medarbejdere oplever store forandringer på arbejdspladsen. Både hvor man arbejder fra, måden man arbejder på og stigende antal digitale systemer og datamængde. Det kan udfordre den digitale trivsel – og dermed også påvirke produktivitet og tilknytning til arbejdspladsen.

 

Colibo arbejder for at bekæmpe mistrivslen og optimere måden vi arbejder på. Vi ønsker at skabe bedre måder at arbejde sammen og kommunikere på i et stadigt mere komplekst, digitalt landskab. 

 

Derfor tilbyder vi virksomheder og offentlige organisationer en analyse der tegner et aktuelt billede af hvordan det står til med jeres digitale trivsel lige nu.

digital trivsel kontor

Trivselsanalysen ...

ENKEL ANALYSE MED STORE PERSPEKTIVER

 

laptop digital trivsel

Analysen forklaret

 

Trivselsanalysen er designet til at belyse en række nøgleområder hvor IT har stor indflydelse på medarbej­dernes trivsel. I en hektisk hverdag har både ledelse og medarbejdere fokus på at få tingene gjort og det kræver en ekstra indsats at lave om på rutinerne – mens følelsen af frustration risikerer at hobe sig op hos den enkelte. Her har I en mulighed for at se, hvordan det egentligt står til.

 

Metode

 

Det foregår på den måde at Colibo sender et link til en online survey og en QR-kode til jer, som I kan dele med medarbejderne. Besvarelsen tager få minutter, og resultatet kommer i form af en gennemsnitlig udregning af trivselsniveauet i virksomheden samt en score for hvert spørgsmål. Vores konsulent gennemgår resultatet og drøfter udfordringer og mulige løsninger med jer.

 

Hent 2-siders PDF.

LÆS MERE OM LØSNINGEN
Task Management

FÅ ET BILLEDE AF HVOR I STÅR LIGE NU

Resultaterne af analysen afslører hvor I står som samlet organisa­tion lige nu. Det hele kommer i en 13-siders rapport som vi gerne vil gennemgå sammen med dig.

Workgroups

FÅ ET INDBLIK I MULIGE UDFORDRINGER

Spørgsmålene i analysen be­rører flere elementer der har ind­flydel­se på digital trivsel. Fra IT-systemer til den enkeltes trivsel.

A User Directed Experience

FÅ FORSLAG TIL TRIVSELS-FORBEDRINGER

Resultaterne gør jer i stand til at handle på de udfordringer der evt. viser sig. Vi tager den første dialog med jer.

Citat

- Digital trivsel understøtter kompleksitets-problematikken fra forskningen indenfor 'techno-stress'

Mari-Klara Stein

- Lektor ved Center for Ejerledede Virksomheder og Institut for Digitalisering, CBS.

Mari-Klara Stein

Perspektiver ...

GØR EN FORSKEL

Når I har taget det første skridt med analysen, så er det tid til at eksekvere på den viden I har fået.

 

Tag initiativet nu

Tag resultatet med på næste ledelsesmøde, og drøft om det bør afføde nogle konkrete tiltag fra jeres side - og givet fald hvilke.

 

Start med de lavest hængende frugter fra analysen, altså der hvor I nemmest kan forbedre medarbejdernes trivsel. Involvér både IT og medarbejderne i processen og skab en tryg og åben atmosfære for dem at arbejde i.

 

Opfølgende analyse

Vi ønsker fra Colibo’s side at udvikle konceptet omkring trivselsanalysen og derfor vil vi gerne invitere jer til at gentage øvelsen igen om 6 måneders tid eller når I har haft mulighed for at gennemføre forbedringer af trivslen. Det kan I aftale nærmere med en af vore konsulenter.

På sigt vil vi tilbyde analysen på afdelingsniveau så du får mulighed for at sammenligne resultaterne internt. Et indeks på brancher er også undervejs så I kan sammenligne jer med organisationer der minder om jer.

Overblik ...

PROCESSEN

Sådan bliver forløbet:

1. Indledende dialog med en Colibo konsulent.

 

2. Du får en email med link til analysen og kan dele den internt i din organisation.

 

3. I besvarer analysen - gerne indenfor en uge

 

4. Resultaterne analyseres og præsenteres i en 13-siders rapport

 

5. En Colibo konsulent vil gennemgå rapporten med dig og besvarer evt. spørgsmål

 

6. Vi anbefaler en opfølgende analyse efter 6 måneder eller når I har gennemført de første forbedringer af trivslen.

 

Du vil blive guidet sikkert igennem processen af en Colibo konsulent. Analysen er uforpligtende.

Kontakt Colibo®...

FÅ EN GRATIS TRIVSELSANALYSE

Vi er klar til at hjælpe dig. Udfyld formularen til højre og så kontakter vi dig snarest muligt.

DU BESTEMMER TIDSPUNKTET

Skriv evt. dato og tidspunkt for hvornår det passer dig bedst.