Team Collaboration Blog

15-05-2019
Intranet definitions søgning på tablet

DET MODERNE INTRANET: hvorfor et smidigt intranet er et uundværligt værktøj på din arbejdsplads

Nutidens intranet søger ofte at strække sig, så de opfylder alle tænkelige opgaver, men i forsøget på at kunne alting, ender de ofte med at strække sig for vidt og tilbyde for mange irrelevante muligheder, der forvirrer brugeren og resulterer i et produkt, der er til mere besvær end til gavn. Det moderne intranet higer på mange måder efter at være modsvaret til det, og hvis du spørger os, så er et af dets hovedformål netop at tilpasse sig den enkelte brugers behov, fremfor at brugeren skal tilpasse sig intranettet.

Men der er mange ting at holde sig up to date på. Derfor har vi besluttet at rede ud i trådene og her skrevet lidt om, hvordan intranet har udviklet sig gennem årene, hvordan et smidigt intranet er et uundværligt værktøj på din arbejdsplads, hvordan det er nøglen til enhver digital arbejdsplads og hvor meget værdi et moderne intranet egentlig kan tilbyde din virksomhed.

 

ARTIKLENS TRE HOVEDTEMAER:

 


 

DET STATISKE INTRANET: EN TOP DOWN STYRET PLATFORM

Intranet, som mange gode idéer gennem tidens løb, står aldrig stille. I de tidlige dage var en virksomheds intranet helt simpelt virksomhedens sammenkoblede computere. Senere udviklede det sig så til noget mere konkret, hvor en delt platform forbandt virksomhedens forskellige digitale løsninger i et lokalt, sikkert netværk, der tilbød medarbejderne forskellige muligheder og funktioner.

I starten omhandlede det hovedsageligt at lette kommunikationen, og mange betragtede intranetløsningen som en mulighed for at udgive information til medarbejdere fra et centralt sted. Løsningen bestod af statiske websider beregnet til envejs kommunikation med begrænsede muligheder, såsom deling af virksomhedspolitikker, nyheder fra virksomheden eller andre aktiviteter i virksomheden, f.eks. medarbejderjubilæer. Ansvaret for at dele informationer på intranettet lå typisk i ét forretningsområde, såsom HR eller kommunikationsafdelingen.

Men som teknologien har forandret sig, har intranetløsningerne heldigvis fulgt med.

 

DET DYNAMISKE INTRANET: DIN DIGITALE ARBEJDSPLADS

Mens effektiv kommunikation selvfølgelig stadig er et af intranettets hovedformål, så tog det ikke længe, før intranettet blev mere alsidigt og havde mere at byde både den enkelte medarbejder og organisationen som helhed. Det er blandt andet en udvikling, som vi her hos Colibo er umådeligt stolte af at have været en fundamental del af.

En af de større udviklinger er integrationen af interne og eksterne værktøjer, så intranettet ikke længere kun samler virksomhedens kommunikation og planlægning men også andre eksterne programmer og værktøjer, medarbejderne bruger. Det kan f.eks. være i form af widgets og moduler, der er med til at skræddersy intranetplatformen, så den bedst assisterer medarbejderne i den daglige arbejdsgang. Hovedidéen er, som fra starten, at effektivisere samarbejde og opfordre til vidensdeling. Mulighederne er bare blevet flere og mere integrerede.

En mere generel udvikling, og måske en af dem, der betyder mest i det daglige, er den mobile udvikling, der er sket på området. Fortidens intranet var ofte begrænset af netværkets fysiske lokation, som betød at det blandt andet kun var tilgængeligt indenfor arbejdspladsens fire mure.

Men i takt med nutidens hastige digitale udvikling og virksomheders afhængighed af at være på forkant med den nyeste teknologi er et mobilt intranet nærmest blevet et livsnødvendigt redskab på enhver digital arbejdsplads, hvor medarbejdere og kolleger ofte sidder spredt ud på mange forskellige kontorer og, muligvis, i lande på hver sin side af kloden.

Det handler altså om at styrke samarbejdet, om at dele viden og kommunikere gnidningsfrit på tværs af afdelinger, projektgrupper og, om nødvendigt, landegrænser. Det er ikke banebrydende tænkning eller for den sags skyld på nogen måde ny tænkning. Det handler ikke om at revolutionere arbejdsstrategier eller vælte rundt på forretningsfilosofier men i stedet at udnytte de mangfoldige muligheder, som den digitale udvikling tilbyder. Det handler om at bruge den moderne teknologi til at fremme samarbejdet, opfordre til idéudvikling og øge produktiviteten.

 

Share

 

DET MODERNE INTRANET: OMFAVNER DIN DIGITALE ARBEJDPLADS

Der bliver lagt mere og mere fokus på det sociale aspekt i intranets, og det giver god mening. Formålet med et godt intranet er, som det altid har været, at forbedre kommunikation og vidensdeling. Det, der har ændret sig, er måden hvorpå det bedst gøres. I takt med, at teknologien og samarbejdsmulighederne har udviklet sig, så har vores syn på et godt, fyldestgørende arbejde, og dermed også vores ønsker, i stor grad flyttet sig.

Det er her, at det moderne intranet melder sin ankomst. Formålet er som sagt stadig at forbedre kommunikationen på tværs af afdelinger og projektgrupper, at opfordre til bedre og mere samarbejde og gnidningsfri vidensdeling. Men det moderne intranet tilbyder noget endnu mere fundamentalt — community.

Netop derfor lægger det moderne intranet fokus på det sociale aspekt, hvor det fungerer på tre hovedniveauer. De er: det tekniske, det følelsesmæssige og det visionære. De er hver især vigtige, men det i samspillet, at de virkelig blomstrer. Og en blomst er et meget passende billede af det samspil, hvor det tekniske aspekt danner stilken, der holder det hele oppe, det følelsesmæssige er kernen, der holder sammen på det hele, mens det visionære er bladene, der spreder sig ud i solen. Idéen er, at det ene opfordrer og leder til det andet, hvor de tekniske muligheder skal gøre det bekvemt og naturligt for kolleger at samarbejde og, derved, styrke fællesskabet og vidensdelingen, der så endvidere skal opfordre til, at alle arbejder frem mod de samme mål.

 
DET TEKNISKE

Det moderne intranet er en arbejdsplads, der anerkender, hvor meget det sociale fylder både i medarbejdernes hverdag og, ikke mindst, i hverdagens teknologier. Sociale medier såsom Facebook, Instagram, Messenger og så videre er ikke bare teknologier men også kommunikationsplatforme, de fleste af os befærdes i og omkring til daglig.

Derfor er det også kun naturligt, at vores arbejdspladser ikke alene afspejler det samfund, vi lever i til daglig, men aktivt udnytter de muligheder, det bringer med sig. Et godt intranet kan ikke alting, men det kan fungere som knudepunkt for hele virksomhedens digitale værktøjskasse, hvor det samler alle de forskellige digitale løsninger på én platform, der hjælper videre digitalisering på vej og gør det muligt for kolleger at sidde, digitalt set, side om side uanset afstand og stadig kun være ét klik fra hinanden. Det vil også sige, at det moderne intranet, på trods af mange muligheder, stadig er nødt til at være simpelt og intuitivt at bruge og ikke virker afskrækkende på den almindelige bruger. Fordi uden et effektivt intranet, der faktisk bliver anvendt som tiltænkt, så falder en digital arbejdsplads hurtigt til jorden, og mange ellers gode idéer får svært ved at blive ført ud i livet.

 

DET FØLELSMÆSSIGE OG DET VISIONÆRE

Det følelsesmæssige aspekt handler om følelsen af community, hvor tillid mellem kolleger og troen på, at alle spiller på samme hold, danner grobund for bedre samarbejde og mere innovation. Det er ønsket om at være del af noget større og se det vokse frem for bare at bonne ind på arbejde. Det er forskellen på at føle sig hjemme på arbejdspladsen og tælle minutter til fyraften. Det er iveren efter at tro på, man gør en forskel. Og tro flytter ikke bare bjerge; tro på en selv og ens kolleger øger også produktiviteten og hæver bundlinjer.

Og med et effektivt og let overskueligt intranet, der på én og samme tid samler hele virksomhedens kommunikation på én platform, strømliner vidensdeling og bevirker til følelsen af et stærkere community på arbejdspladsen, så hjælper intranettet også mere end noget andet værktøj til at anskueliggøre virksomhedens overordnede vision og klargøre dens identitet og håb for fremtiden for alle medarbejdere og sikre, at alle arbejder frem mod det eller de samme mål.

Det bliver derudover nemmere for ledelsen at sætte kursen og tydeliggøre den for alle medarbejdere på alle niveauer, og samtidig giver det også den enkelte medarbejder muligheden for at påvirke selvsamme kurs med gode idéer, forslag og tiltag. Det ultimative formål med det moderne intranet er derfor ikke bare at give alle en stemme, fordi det har altid været en mulighed helt siden intranettets spæde fødsel, men at skabe et virksomhedsmiljø og en arbejdskultur, hvor det er vidensdeling er aktivt opfordret og en almindelig del af den daglige arbejdsgang.

På den måde er det moderne intranet, som fordums intranet, stadig knudepunkt for virksomhedens kommunikation, men med den rette implementering fungerer det også som spejlet ind til virksomhedens sjæl og hjælper alle medarbejdere med at se lidt af sig selv i deres arbejde.

 

KUNNE DU TÆNKE DIG AT VIDE MERE?

Med Colibo køber du ind i en platform i konstant udvikling, der dog aldrig afviger fra intranettets kerneværdier. Hos os er den endelige slutbruger i fokus samt den fortsatte succes efter implemnteringsprojektet. Endelig kontakte vores team eller book en trial hvis du vil vide mere.

Relaterede artikler
Hvad er et intranet?
Guide

SÅDAN VÆLGER DU DEN BEDSTE INTRANETPLATFORM

Når det handler om at vælge den bedste intranet platform til din virksomhed, er der mange faktorer, som spiller ind. Denne guide beskriver processen i at vælge ikke kun det bedste, men endnu vigtigere, det rette intranet for din virksomhed.

Jesper Lykkegaard Halliday
Kontakt person
Jesper Lykkegaard Halliday
Jesper is the Chief Marketing Officer at Colibo A/S. He blogs about various strategic topics within the world SEE ALL POSTS

Colibo Events

custom_widget
28-09-2017

Intranet in housing associations

Learn from the Danish housing association FAB's experiences..

custom_widget
17-10-2017

eKommune Expo in Oslo, Norway

Meet our experts and learn about intranet for municipalities
custom_widget
07-09-2017

The social intranet 2017 - Join us free of charge

Join our experts online to get an introdution to Colibo.