Intranet på kontoret

Fordelene ved den digitale arbejdsplads

Nyt intranet skal gøre det lettere for medarbejderne at lære hinanden at kende

Colibo kunde - Bíllund kommune

Fusionerede kontorer satte fokus på videndeling

Udfordring
Alle administrative medarbejdere i Billund Kommune er blevet flyttet sammen på Rådhuset i Grindsted. For at understøtte den nye organisationsstruktur, så de et behov for at finde et samarbejdsværktøj, der kunne gøre det nemmere for medarbejderne at lære hinanden at kende.
Resultat
Ved at bruge Colibos telefonbog til at vise medarbejdernes kompetencer, kontaktdetaljer og portrætbilleder, har Billund Kommune formået at gøre overgangen fra mange kontorer til ét hovedkontor nemmere.
  • 1.001-5.000 medarbejdere
  • Kommune
  • Live siden marts 2016
  • Tidligere udbyder: SharePoint
  • Danmark

Fordelene ved den digitale arbejdsplads

Billund Kommune har valgt at centralisere hele administrationen til rådhuset i Grindsted. Som en konsekvens af at medarbejderne i Billund Kommune tidligere har været fordelt på mange lokationer, kender mange kollegaer ikke hinanden. Det var dog vigtig for ledelsen, at medarbejderne i organisationen lærte hinanden at kende for at skabe et bedre og mere produktivt arbejdsmiljø.

 

Børnenes hovedstad - Billund

Billund er også kendt som børnenes hovedstad. Det er vigtigt for Billund Kommune at fremstå som et attraktivt sted for børnefamilier, og har derfor stort fokus på, at skabe de bedste rammer for et godt familieliv og gode karrieremuligheder. Billund kommune er desuden kendt for at skabe gode vilkår for virksomheder. Blandt andet er Billund kendt for at være hjemsted for Lego-koncernen. Kombinationen af gode karrieremuligheder og gode faciliteter for børnefamilier lægger grundlaget for at skabe en god balance mellem arbejde og familie. Hos Billund Kommune arbejder de hårdt på at skabe de gode rammer for borgerne, og IT og kommunikations konsulent Trine Kristensen vidste, at for at man kan arbejde målrettet og effektivt for at skabe de bedst mulige rammer, må man fra ledelsens side skabe et arbejdsrum hvor medarbejdere kan lære hinanden at kende og dele viden.

Bærbar tastatur

Lettere videndeling

IT og kommunikationskonsulent, Trine Kristensen, som er ansvarlig for kommunikation, presse, udvikling og vedligeholdelse af kommunens hjemmeside, såvel som den interne kommunikationsplatform, begyndte at kigge efter en løsning, der kunne lette fusionen af kontorer.

Trine Kristensen ved at hvis man vil have folk til at arbejde hårdt og effektivt, er det vigtigt at have et arbejdsmiljø, hvor kolleger kan lære hinanden at kende og dele viden med hinanden.

Et sted hvor kollegaer kan mødes

Da administrationen i Billund Kommune blev centraliseret i Grindsted, var der mange kollegaer som ikke kendte hinanden.

Derfor var den største udfordring for Trine Kristensen og Billund Kommune, at skabe et effektivt arbejdsmiljø og en platform hvor medarbejdere kunne finde og lære hinanden at kende. De gik derfor i markedet med udgangspunkt i at finde en form for ’Blå-bog system’, hvor medarbejderne skulle have mulighed for at oprette deres egne profiler med information om personlige og professionelle egenskaber.

Colibo skal understøtte tværfagligt samarbejde blandt kommunens mange medarbejdere, som nu kun befinder sig i én bygning. Det er vigtigt for kommunen, at de mange medarbejdere lærer hinanden bedre at kende, så et godt og effektivt arbejdsmiljø kan udfolde sig.

 

Vores fokus har primært været rettet mod at gennemføre Blå Bog projektet mere end at søge efter en ny intranetløsning. Vi var dog klar over, at vi havde behov for et intranet, der både kunne understøtte dialog og samarbejde. - Trine Kristensen, IT- og Kommunikations Konsulent

Medarbejder møde

Colibo opfylder flere behov

Colibo er designet til at skabe intern videndeling og samarbejde mellem kollegaer. Medarbejderne kan personalisere intranettet ved at udfylde personlige profiler med relevant information om dem selv, deres professionelle kompetencer og et profilbillede.

 

I forbindelse med projektet valgte vi at få Colibo, da det er et socialt, dynamisk intranet. Colibo skal være med til at understøtte Blå Bog visninger og vores vision om, at vi i vores kommune kan få en fælles digital arbejdsplads, som kan bringe os tættere på hinanden i det daglige arbejdsmiljø. Det, at folk kan genkende hinanden fra billeder og måske kende lidt til hinanden på et mere personligt plan, når de forskellige medarbejdere samles i kantinen, kan være med til at understøtte den afslappede stemning og venlige omgangstone på arbejdspladsen. - Trine Kristensen, IT- og Kommunikations Konsulent

 

Colibo dækkede Billund kommunes umiddelbare behov for en platform hvor medarbejdere kunne finde og lære hinanden at kende. Derudover dækkede Colibo-løsningen også et behov som kommunen vidste ville opstå i fremtiden; behovet for en fælles digital arbejdsplads, hvor brugerne kan kommunikere internt, dele viden og samarbejde.

Esbjerg kommune Colibokunde

Socialt og brugervenligt intranet

Trine Kristensen, IT og kommunikationskonsulent Billund Kommune

Vi valgte at få Colibo, da det er et socialt, dynamisk intranet. Colibo skal være med til at understøtte ”Blå Bog visninger” og vores vision om, at vi i vores kommune kan få en fælles digital arbejdsplads, som kan bringe os tættere på hinanden i det daglige arbejdsmiljø.

Større kendskab kolleger imellem styrker trivsel og samarbejde

Arbejdsområder, projekter og faglige kompetencer bliver beskrevet under medarbejderens profil. Det medvirker til, at medarbejderne lettere kan finde kolleger med de rette kompetencer, når de skal have løst en opgave. Forventningen er, at det skaber et stærkere tværfagligt samarbejde blandt de mange medarbejdere. Profilbilleder og personligt indhold skal samtidig styrke trivslen og det sociale sammenhold.

 

Det, at folk kan genkende hinanden fra billeder og måske kende lidt til hinanden på et mere personligt plan, når de forskellige medarbejdere samles i kantinen, kan være med til at understøtte den afslappede stemning og venlige omgangstone på arbejdspladsen. Trine Kristensen, IT- og Kommunikations Konsulent

Colibokunde Silkeborg kommune
Kundecase

Et mobilt intranet til bedre videndeling

Med tusindvis af medarbejdere og med næsten ligeså mange forskellige afdelinger, kompetencer, arbejdssteder og borgere at hjælpe, kan rette intranet spare en offentlig organisation, som en kommune, store mængder penge. Samt hjælpe med at beholde og gøre medarbejderne tilfredse med deres arbejdsmiljø.

 

Vi er dit sociale intranet
Share
Birgitte Rost Villumsen
Birgitte Rost Villumsen
Head of Marketing
+45 26 36 28 26
Contact us for more info about the case

Få de seneste nyheder om intern kommunikation, samarbejde og intranet direkte i indbakken