Olietanke i mørkets frembrud

Nyt intranet skaber fælles samarbejdsplatform over hele verden

Kommunikation på tværs af grænser

Colibo kunde - Clipper Group

Videndeling på tværs af afdelinger

Udfordringer
Som en international virksomhed med kontorer over hele verden, var Clipper Group blevet ineffektiv til at løse de samme typer udfordringer på forskellige steder på forskellige og uproduktive måder.

Resultater
Colibo er blevet en central digital arbejdsplads for Clipper Groups medarbejdere. Virksomheden har formået at samle organisationen og har lavet én central kommunikationsplatform med værdifuld videndeling.

  • 250 - 1,000 medarbejdere
  • Byggeri & Produktion
  • Live siden juli 2015
  • Global virksomhed

Nyt intranet skaber fælles samarbejdsplatform over hele verden

Clipper Group har aktiviteter og derfor kontorer over hele verden. Hvert marked har særegnede problemstillinger, som de decentrale kontorer er specialiserede i at løse. Dog vil der i en stor organisation være udfordringer, som går på tværs af landegrænser. Det kan derfor være en stor fordel for en virksomhed, at sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at dele viden og kommunikere på tværs af landegrænser.

Vil du gerne gemme casen, så du kan læse den senere? Download den her.


Om Clipper

Clipper Group er en international shippingvirksomhed med en flåde på mere end 160 skibe. Virksomheden har medarbejdere i en lang række lande, som hver især er eksperter på deres felt. Clipper Group er en virksomhed i vækst og har de seneste år åbnet nye kontorer på nye markeder. Med væksten kommer nye udfordringer og ny muligheder. Hos Clipper Group så Branding and Communication Manager, Emma Wahlberg, at virksomheden kunne høste store fordele ved samle den know-how som findes ude i de forskellige afdelinger. For at kunne det, var det dog nødvendigt med en bedre platform til videndeling og intern kommunikation.

At forene medarbejderne og opnå et samarbejde på tværs af fagligheder og geografisk afstand var en udfordring for koncernen.

Multi Devices

Bedre intern kommunikation

Clipper Group øger videndeling blandt kolleger med deres Colibi-intranetplatform, hvilket resulterer i store pengebesparelser og bedre intern kommunikation.

Videndeling med kolleger

Hos Clipper Group oplevede de, at det primært var medarbejderne på hovedkontoret i København, som brugte det gamle intranet. Det resulterede i en organisation hvor kun en isoleret del af de ansatte deltog i den interne kommunikation. Emma Wahlberg ønskede at implementere en mere moderne intranetløsning, som kunne binde virksomheden bedre sammen, og hvor kollegaer verden over kunne kommunikere på lige fod.

Vi har brug for et intranet, der opfordrer alle vores medarbejdere til at indgå i dialogen på intranettet, og hvor de føler, at det er deres intranet – ikke kun hovedkontorets intranet. Derudover er det vigtigt for os at skabe en informationsstruktur, der er intuitiv og gør relevant information tilgængelig for alle. Det er noget af det, som vi forventer, at Colibo kan hjælpe os med at skabe. Emma Wahlberg, Branding and Communication Manager

Manglen på intern kommunikation var en udfordring for Clipper Group, da vigtig information og know-how ikke blev delt mellem afdelingerne.

Få seneste nyt omkring intranets

Fokus på den individuelle bruger

Med Colibo fik Clipper Group en fælles digital platform for virksomhedens medarbejderne. En af de vigtigste features ved Colibo er, at systemet tilpasser sig den enkelte bruger. Hver medarbejder har derfor adgang til netop det indhold og information som er mest relevant for ham eller hende. Medarbejdere bliver ikke længere bombarderet med irrelevant information, men ser kun det der er brugbart for dem. Den store mængde af uoverskuelig information var det største problem med det gamle intranet og var grunden til, at det ikke blev brugt.

Colibo er blevet den centrale digitale arbejdsplads for Clipper Groups medarbejdere. Det er derfor lykkedes for virksomheden at skabe en platform som samler organisationen og hvor medarbejderne kan kommunikere på tværs af landegrænser og dele viden.

Emma Wahlberg Clipper Group

Professionel kommunikation

Emma Wahlberg, Group Communication Officer Clipper Group

I en organisation som vores skal det være muligt at kommunikere på alle niveauer i organisationen både på det formelle og uformelle plan – Colibo gør dette muligt, og vi forventer at vores nye intranet vil blive brugt på nye måder og give uanede muligheder, som vi ikke engang kender til endnu.

Colibo samler relevant viden

I samarbejde med Colibo har alle medarbejdere nu adgang til info og kommunikation, som er relevant for den enkelte medarbejders rolle og arbejdsfunktion. Medarbejderne bliver ikke længere bombarderet med unødvendigt info, men bliver kun eksponeret for information, der vedrører den enkelte. Alt i alt er intranettet blevet en samarbejdsplatform, der samler relevant viden, samarbejder, værktøjer og dokumenter. Alt sammen områder, som før fandtes på flere forskellige platforme, og som skabte en indviklet og ineffektiv arbejdsgang.

Kosan Cristplant Kundecase
Kundecase

Kollegaer mødes på tværs af landegrænser

Kosan Crisplant er en global virksomhed, der leverer skræddersyede løsninger til gasindustrien, som er baseret på nøje analyser af kundens krav og behov. Det kræver godt samarbejde blandt virksomhedens medarbejdere. Læs nærmere om virksomheden samler værdifulde værktøjer og kommmunikation i Colibo Intranet.

Colibo Logo
Share
Birgitte Rost Villumsen
Birgitte Rost Villumsen
Head of Marketing
+45 26 36 28 26
Contact us for more info about the case

Få de seneste nyheder om intern kommunikation, samarbejde og intranet direkte i indbakken