English
Dansk
MÅL JERES DIGITALE TRIVSEL
Mød vores dedikerede team

LEDELSEN

Mød vores dedikerede team
Hold dig opdateret med vigtig nyt

NYHEDER & PRESSE

Hold dig opdateret med vigtig nyt
Jobmuligheder

JOBMULIGHEDER

Skal du være en del af teamet, en rigtig Collaborator?
Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål

KONTAKT

Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål
Læs vores blog

COLIBO BLOG

Vi elsker at blogge omkring den digitale arbejdsplads og moderne intranet
Find alle vores gudes og assets i vores content bibliotek

CONTENT BIBLIOTEK

Få inspiration fra vores whitepaper og guides
Book en af vores live webinars

WEBINARS

Lær' omkring hvad et intranet kan gøre for din virksomhed
 
08-11-19 13:07 by Jesper Lykkegaard Halliday

Der stilles store krav til nutidens intranet, og mange forbinder et moderne intranet med ”den digitale arbejdsplads”. Og ja, intranettet er uden tvivl en yderst central spiller, hvad angår den digitale arbejdsplads, men intranettet er ikke i sig selv den digitale arbejdsplads.

Men hvad er et intranet så?

Intranettet er mange ting og intranettet har i tidens løb gennemgået en stor udvikling, hvorfor det til tider kan være svært at holde styr på, hvad et intranet egentligt er (og ikke er), og hvad man bør stille af krav til sit intranet. Derfor har vi besluttet at rede ud i trådene og har skrevet denne lille artikel, som giver en indsigt i, hvordan intranettet har udviklet sig gennem tiden, hvorfor det moderne intranet er et uundværligt værktøj på arbejdspladsen og hvordan det moderne intranet kan være nøglen til enhver digital arbejdsplads. Læs om emnerne: 

 

Det statiske intranet: Let tilgængelig viden

I de tidlige dage var et intranet helt simpelt virksomhedens sammenkoblede computere. Senere udviklede det sig så til noget mere konkret, hvor en delt platform forbandt virksomhedens forskellige digitale løsninger i et lokalt, sikkert netværk, der tilbød medarbejderne forskellige muligheder og funktioner.

I starten handlede det hovedsageligt om at lette kommunikationen, og mange betragtede intranetløsningen som en mulighed for at udgive informationer til medarbejdere fra et centralt sted. Løsningen bestod af statiske websider beregnet til envejskommunikation med begrænsede muligheder, såsom deling af virksomhedspolitikker, nyheder fra virksomheden eller andre interne aktiviteter f.eks. medarbejderjubilæer. Ansvaret for at dele informationer på intranettet lå typisk placeret i ét forretningsområde, såsom HR- eller kommunikationsafdelingen.

Der var altså primært tale om et statisk intranet, centreret omkring envejskommunikation oppefra og ned, og hvor den største dynamik bestod i de informationer, som løbende blev publiceret fra en udvalgt enhed. Muligheden for interaktion var ikke-eksisterende.

 

Det dynamiske intranet: Brugeren i centrum

Med den teknologiske udvikling opstår der nye behov og fokusområder, som intranettet skal imødekomme, og som er med til at udvikle intranettet fra en statisk til en mere dynamisk platform.

Brugeren i centrum

Effektiv kommunikation er stadig et af intranettets hovedformål, men behovet for vidensdeling stiller krav til funktionalitet, som muliggør interaktion mellem brugere. Hermed bevæger intranettet sig væk fra en top-down styret platform og over mod en mere dialogbaseret platform, som åbner op for en helt ny måde at tænke vidensdeling på. Med det dynamiske intranet rykker virksomheden tættere sammen og intranettet bliver mere alsidigt og har pludselig meget mere at byde på, både for den enkelte medarbejder og organisationen som helhed.

Udviklingen af intranettet fra en statisk til en dynamisk platform har åbnet helt nye muligheder for virksomhedens interne kommunikation, og det er blandt andet denne udvikling, som vi her hos Colibo er umådeligt stolte af at have været en fundamental del af.

Med det dynamiske intranet begynder man at tænke intranet og ejerskab på en helt ny måde. Brugerne får her en hovedrolle og bliver styrende for intranettets succes. Dette skyldes, at intranettet tillader brugerinvolvering og ikke mindst decentral styring, hvor ansvaret for indhold og nyhedsflow på intranettet ikke længere ligger ét sted, men er skubbet ud til forskellige afdelinger og brugere.

Der er ingen tvivl om, at det dynamiske aspekt er kommet for at blive, og der stilles nu derfor krav til, at intranettet skal kunne rumme både statiske information såvel som dynamisk kommunikation og vidensdeling. Og vigtigst af alt, skal intranettet kunne løfte denne opgave med brugeren i centrum.

 

Det moderne intranet: Omfavner din digitale arbejdsplads

I mødet med den digitale arbejdsplads opstår der igen nye behov, som stiller nye krav til intranettet. Udover at være en effektiv kommunikations- og vidensdelingsplatform, som ligger op til interaktion og involvering, så bliver intranettet nu også anset som den digitale værktøjskasse. Det betyder, at intranettet nu hjælper virksomheden med at understøtte den digitale arbejdsplads, som byder på mange digitale fagsystemer og dermed mange forskellige indgange for medarbejderne. Intranettet skal ikke erstatte de mange fagsystemer, men skal hjælpe brugerne med at gøre deres digitale arbejdsdag nem og overskuelig.

Med det moderne intranet forenes den digitale arbejdsplads på en simpel og intuitiv måde.

Intranettet består altså i dag af en række grundsten, der er med til at forme denne generations intranet og mulighederne med en intranetplatform er efterhånden mange.Omfavner din digitale arbejdsplads

Det statiske intranet har lagt grundstenene viden og fildeling, hvortil det dynamiske intranet har tilføjet muligheden for interaktion og dermed gjort intranettet til en dynamisk platform centreret omkring den enkelte bruger med fokus på relevant og personificeret kommunikation, samarbejde og vidensdeling. Det moderne intranet er altså skabt ud fra intranettets grundsten og fokuserer desuden på brugeren ved at gøre intranettet til et knudepunkt for arbejdspladsen øvrige fagsystemer og gøre det til et såkaldt company hub.

Oplevelsen af et fællesskab

Ud over at gøre noget så praktisk som at samle virksomhedens digitale værktøjskasse tilbyder intranettet noget endnu mere fundamentalt — community.

Et intranet spiller også ind på det følelsesmæssige aspekt og handler om følelsen af community, hvor tillid mellem kolleger og troen på, at alle spiller på samme hold, danner grobund for bedre samarbejde og mere innovation. Det er ønsket om at være en del af noget større og se det vokse frem for bare at bonne ind på arbejde. Det er forskellen på ”at føle sig hjemme” på arbejdspladsen fremfor ”at tælle minutter til fyraften”. Det er iveren efter at tro på, man gør en forskel. Og tro flytter ikke bare bjerge; tro på en selv og ens kolleger øger også produktiviteten og hæver bundlinjer.

Med et effektivt og let overskueligt intranet, der på én og samme tid samler hele virksomhedens kommunikation på én platform, strømliner vidensdeling og bevirker til følelsen af et stærkere community på arbejdspladsen, hjælper intranettet også mere end noget andet værktøj til at anskueliggøre virksomhedens overordnede vision og klargøre dens identitet og håb for fremtiden for alle medarbejdere og sikre, at alle arbejder frem mod det eller de samme mål.

Det ultimative formål med intranettet er derfor ikke bare at give alle en stemme, fordi det har altid været en mulighed helt siden intranettets spæde fødsel, men at skabe et virksomhedsmiljø og en arbejdskultur, hvor det er vidensdeling er aktivt opfordret og en almindelig del af den daglige arbejdsgang.

På den måde er næste generations intranet, som fordums intranet, stadig knudepunkt for virksomhedens kommunikation, men med den rette implementering fungerer det også som spejlet ind til virksomhedens sjæl og hjælper alle medarbejdere med at se lidt af sig selv i deres arbejde.

 

Kunne du tænke dig at vide mere?

Med Colibo køber du ind i en platform i konstant udvikling, der dog aldrig afviger fra intranettets kerneværdier. Hos os er den endelige slutbruger i fokus samt den fortsatte succes efter implementeringsprojektet. Endelig kontakte vores team eller book en trial hvis du vil vide mere.

 

Kontakt Colibo®...

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vi vil elske at høre fra dig. Venligst vælg en af nedenstående emner der paser bedst til din henvendelse. Hvis du ikke finder et emne der passer til det du har på hjertet, kan du altid udfylde formularen til højre og tilføje en besked. 

BOOK EN PERSONLIG DEMO

Anmod om en demo fra en af vores Digital Workplace Specialists.

BESTIL EN 30 DAGES TRIAL

Udforsk Colibo platformen med en 30 dages gratis prøveperiode.

BLIV PARTNER

Slut dig til os og bliv en del af vores Partner Referral Program.