English
Dansk
MÅL JERES DIGITALE TRIVSEL
Mød vores dedikerede team

LEDELSEN

Mød vores dedikerede team
Hold dig opdateret med vigtig nyt

NYHEDER & PRESSE

Hold dig opdateret med vigtig nyt
Jobmuligheder

JOBMULIGHEDER

Skal du være en del af teamet, en rigtig Collaborator?
Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål

KONTAKT

Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål
Læs vores blog

COLIBO BLOG

Vi elsker at blogge omkring den digitale arbejdsplads og moderne intranet
Find alle vores gudes og assets i vores content bibliotek

CONTENT BIBLIOTEK

Få inspiration fra vores whitepaper og guides
Book en af vores live webinars

WEBINARS

Lær' omkring hvad et intranet kan gøre for din virksomhed
 
06-01-20 12:57 by Jesper Lykkegaard Halliday

At være GDPR-compliant betyder grundlæggende, at man som virksomhed lever op til persondataloven og de krav, der stilles, i forhold til persondataforordningen også kendt som GDPR (The General Data Protection Regulation).

Læs også følgende artikel "Persondataforordningen og dit intranet", hvis du ønsker at vide, hvad du skal være opmærksom på i forhold til persondataforordningen.

Overholdelse af persondataforordningen og vejen dertil (GDPR-compliance) er en forandringsproces, der først og fremmest har til formål at identificere, implementere og forankre de områder, arbejdsgange og processer, der skal revurderes og ændres, for at man som virksomhed overholder lovgivningen, og derefter udlever disse forandringer i praksis.

Denne proces og efterfølgende governance skal forankres af ledelsen, men implementeres af alle medarbejdere, da der ikke bare vil være tale om ændringer af processer og indkøb af software, men i lige så høj grad om kulturelle ændringer så som vaner, værdier, antagelser og måden man kommunikere med hinanden – vertikalt som horisontalt, formelt såvel som uformelt.

Viden om GDPR

 

Forandringer af denne størrelsesorden kræver, at medarbejderne tager ejerskab og engageres, hvilket kun opnås ved at involvere disse fra starten, udpege forandringsagenter, uddelegere ansvar, indføre læringsprocesser og kontinuerlig opfølgning. Da en manglende GDPR-compliance kan få betydelige økonomiske konsekvenser i form af bøder og yderligere resultere i negativ presseomtale, der kan skade virksomhedens brand og ikke mindst den økonomiske værdi af dette, kan denne brændende platform ligeledes understrege vigtigheden af forandringsprocessen.  

Mange virksomheders store udfordring ligger desuden i ustruktureret data af formel og uformel karakter, der ligger spredt på servere, i clouden, på mailklienter, i arkiver (analoge såvel som digitale), på personlige drev og mapper, på SMS-beskeder, hos eksterne samarbejdspartnere og alle andre tænkelige destinationer. Dette strider imod persondataforordningens Artikel 5, principper for behandling af data, der blandt andet bekendtgør, at personoplysninger skal behandles begrænset, gennemsigtigt og ikke mindst på en måde, der teknisk og organisatorisk sikrer tilstrækkelig sikkerhed. 

At få udarbejdet et overblik over alle personlige data kræver derfor en betydelig indsats og en større kortlægning, der skal ses som et delelement i den overordende compliance-proces.  

 

Eksempel på en GDPR-compliance-proces i praksis

 

1. Etablering af projektorganisation

Udpegelse af styregruppe. Allokering af nødvendige ressourcer herunder medarbejdere, økonomi og systemer.

2. Projektplanlægning og scop

Tidsplan og projektforløb.

3. Persondata due diligence og kortlægning via interviews

Dataansvarlige/databehandlere, kategorier af persondata, formål, videregivelse af data, iagttagelse af regler vedr. registreredes rettigheder, transparens, sikkerhedsmæssige aspekter (it-mæsige såvel som organisatoriske), særlige risici, gennemgang af databehandleraftaler, etc.


4. Gap-analyse – juridisk og teknis

Identificer gaps i eksisterende compliance-niveau baseret på gennemgang af indsamlet materiale. Tilrettelæggelse af dokumentation og strategier for fremtidig compliance. Vurder/firetag risikoanalyser, overvej nødvendigheden af konsekvensanalyser, anbefalinger af fremadrettede tiltag.

5. Forberedelse af de anbefalede/vedtagende nye tiltag

Forretningsgange, politikker, ansættelseskontrakter, DPO(Data Protection Officer), dokumentation, konsekvensanalyser, sikkerhedsberedskab, etc. Forhndlinger med kunder og leverandører, nye databehandleraftaler, samtykker, etc.


6. Implementering og launch

Udrulning i organisationen – træningsprogram og implementering af de nye forretningsgange og procedurer.

 

7. Vedligeholdelse af compliance setup

Procedure til dokumentation af løbende overholdelse (revision), beredskab til kontrolbesøg etc.

Det rette værktøj til opgaven

Implementeringen af et intranet kan være en stor hjælp til brugervenligt at implementere operativ GDPR-compliance på tværs af organisationen og er i sig selv et proaktivt skridt, der både internt og eksternt udviser handling.

 

Colibo General Data Protection Regulation

 

Implementeringen eller udnyttelsen af et intranet, der kan strukturere data og gøre behandlingen og kommunikationen af persondata både overskuelig og brugervenlig, kan ikke øjeblikkeligt og direkte ændre på de kulturelle værdier og antagelser blandt medarbejderne, men kan fra dag et understøtte en stor del af de lovmæssige krav, der stilles til behandlingen af og omgangen med persondata og dermed understrege, at man som virksomhed handler proaktivt ift. lovgivningen.

Ønsker du at vide mere om persondataforordningen, og hvordan Colibo kan hjælpe dig og din virksomhed videre, kan du med fordel downloade og læse vores whitepaper "Imødekom og understøt GDPR med Colibo".

Du er også meget velkommen til at kontakte Anders Strømkjær Hansen direkte på telefon +45 6024 9610 eller på anh@colibo.com, eller du kan udfylde vores kontaktformular hér

Kontakt Colibo®...

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vi vil elske at høre fra dig. Venligst vælg en af nedenstående emner der paser bedst til din henvendelse. Hvis du ikke finder et emne der passer til det du har på hjertet, kan du altid udfylde formularen til højre og tilføje en besked. 

BOOK EN PERSONLIG DEMO

Anmod om en demo fra en af vores Digital Workplace Specialists.

BESTIL EN 30 DAGES TRIAL

Udforsk Colibo platformen med en 30 dages gratis prøveperiode.

BLIV PARTNER

Slut dig til os og bliv en del af vores Partner Referral Program.