English
Dansk
MÅL JERES DIGITALE TRIVSEL
Mød vores dedikerede team

LEDELSEN

Mød vores dedikerede team
Hold dig opdateret med vigtig nyt

NYHEDER & PRESSE

Hold dig opdateret med vigtig nyt
Jobmuligheder

JOBMULIGHEDER

Skal du være en del af teamet, en rigtig Collaborator?
Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål

KONTAKT

Ta' endelig kontakt til os hvis du har nogle spørgsmål
Læs vores blog

COLIBO BLOG

Vi elsker at blogge omkring den digitale arbejdsplads og moderne intranet
Find alle vores gudes og assets i vores content bibliotek

CONTENT BIBLIOTEK

Få inspiration fra vores whitepaper og guides
Book en af vores live webinars

WEBINARS

Lær' omkring hvad et intranet kan gøre for din virksomhed
 
04-10-19 13:27 by Jesper Lykkegaard Halliday

Skal I have nyt intranet? Vi viser hvad en business case skal indeholde.

Det er en stor beslutning at bygge eller købe et intranet, og har afgørende betydning for virksomheden. En af de vigtigste aktiviteter, I som virksomhed skal foretage jer i processen er, at sikre at I får opbakning fra den øverste ledelse. For at sikre jeres chancer, er det vigtigt at skrive en overbevisende intranet business case.

Har du nogensinde forsøgt at skabe entusiasme omkring et projekt for at blive mødt med en lunken respons fra din ledelse og virksomhed?

For at bevise, at en investering i et intranet er berettiget, skal du kunne påvise de fordele som et nyt intranet giver til en virksomhed, foruden at det er ’nice-to-have’. I dette blogindlæg beskriver vi hvordan du opbygger en overbevisende business case, der sikrer dig støtte fra den øverste ledelse.

Hvad er en business case?

En business case er typisk en detaljeret projektbeskrivelse, som er beregnet til at overbevise beslutningstagere om at de skal godkende et projekt. Dokumentet i sig selv bliver typisk omtalt som en business case.

Som tommelfingerregel bør en business case beskrive den klare vej til et positiv afkast af investeringen (ROI) ved at beskrive jeres nuværende problemer og anbefalede løsninger. En business case skal indeholde en undersøge af fordele og risici, der er involveret i både at gå i gang med projektet og omvendt ikke at gå i gang med projektet. Konklusionen bør lede til en anbefaling til implementering af et nyt intranet.

Hvorfor skal du lave en business case?

Business cases er en af de mest værdifulde værktøjer du kan bruge når I skal redesigne, investere eller bygge et nyt intranet. Når business casen er undersøgt til bunds, formuleret godt og præsenteret overbevisende, kan den:

 • Sikre støtte, budget og engagement fra den øverste ledelse
 • Sikre den nødvendige opbakning i virksomheden
 • Lave virksomhedsmål
 • Skitsere omfanget, herunder ressourcekrav, tidslinje og omkostninger
 • Evaluere alternativer og lave anbefalinger

Gå igang allerede nu og download business case skabelonen

Før du skriver din business case, skal du lave detaljerede undersøgelser på problemstillinger og mulige løsninger. Der er fem værdifulde områder, du skal dække i dine undersøgelser, som hjælper dig med at komme med en god anbefaling:

 • Hvad er forretningspotentialet i en ny intranetløsning?
 • Forstå omkostningen ved et ineffektivt intranet
 • Evaluer den nuværende situation med intranettet
 • Identificer forventningerne fra ledelsen og kollegaer
 • Udforsk markedet og identificer den leverandør, som du ønsker at arbejde med

Når du har undersøgt disse områder, er du klædt godt på til at skrive en business case, og vurdere tilbuddene fra potentielle intranetleverandører.

Forstå omkostningerne ved et ineffektivt intranet

Mange intranetløsninger opfylder ikke deres potentiale af flere årsager: Forkert teknologi, intet ejerskab eller ejerskab af meget få i virksomheden, dårlig udrulning, mangel på interesse fra ledelse og medarbejdere, og mangel på støtte fra ledelsen.

McKinsey publiserede rapporten: The Social Economy: Unlocking Value and Productivity through Social Technologies.

Rapporten estimerer, at man kan opnå 20-25 % mere effektivitet ved brug af samarbejdsværktøjer og kommunikationsteknologier.

Foruden specifikke jobopgaver, så er den største faktor der påvirker produktivitet:

 • At læse og besvare e-mails
 • Søge og samle information
 • Kommunikation og internt samarbejde

Derfor kan man sige, at en god intranetløsning kan øge dine medarbejderes produktivitet med op til 25%, og det påvirker kvaliteten af dit arbejde. En stigning af effektivitet leder til et fald i omkostninger og en mere effektiv organisation. Således kan en virksomhed blive meget mere indbringende. Et dårligt intranet påvirker den overordnede effektivitet og derved produktiviteten af virksomheden.

Evaluer den nuværende situation på jeres intranet

Tag et kig på jeres nuværende intranet og identificer områder, der kan optimeres i forhold til brugernes behov. Identificer fordele og ulemper ved jeres intranetsoftware, så I kan finde ud af hvilke krav I har for en fornyelse af intranet eller et helt nyt intranet.

Kig i hele virksomheden og identificer, hvem der er dine vigtigste interessenter. Hvad er deres største nuværende problemstillinger og ’pain-points’. Hvilke mål arbejder disse afdelinger eller personer hen imod, som et intranet vil kunne hjælpe dem med at løse?

Skitser specifikke udfordringer i dit nuværende intranet og identificer processer der skal optimeres. Husk at liste alle de funktioner der fungerer godt for jeres medarbejdere. Der er ingen grund til at ødelægge noget, der fungerer godt. Inkluder både de gode og dårlige funktioner i din business case.

Ved at definere udfordringerne i jeres nuværende intranet, får i en ramme som I kan arbejde med, så I kan begynde at kigge efter mulige intranetløsninger.

Der er fire typer af intranetudfordringer, som vi typisk ser hos vores kunder:

De fire typer af intranetudfordringer

 

Tanken ved at evaluere dit nuværende intranet er, at få en forståelse af, hvilke udfordringer medarbejderne står over for på daglig basis. Du kan identificere dine brugers behov med disse teknikker:

 • Bruger interviews (f.eks. gruppe interviews med vigtigste interessenter)
 • Medarbejderundersøgelser
 • Observere brugere i kontekst, f.eks. filme medarbejdere når de bruger intranettet
 • Statistisk analyse af hvordan intranettet bliver brugt
 • Brugertest
 • Analyse af de søgeord de bruger for at søge informationer frem på intranettet

Målet er at identificere dine brugeres behov i et format du kan oversætte til funktioner. Udpeg præcise udfordringer og gevinster der vil hjælpe dig til at identificere jeres krav til et intranet. Det giver dig et klart resumé af hvad dit intranetprojekt kommer til at løse, og det forventede afkast.

Et succesfuldt intranet favner behovene for alle i en virksomhed. Brug tiden til at identificere udfordringer fra ledere, videns arbejdere, og folk der arbejder ude i felten.

Identificer forventningerne fra jeres virksomhed

Forventningerne fra organisationen kan variere fra ’alt ville være en forbedring’ til ’intranettet skal være kerneredskabet i en virksomhed’. Det afhænger af, hvem man spørger i virksomheden.

Forventningerne er normalt opdelt i fire grupper:

 • Det tekniske aspekt: et nyt intranet skal have bedre funktioner og skal yde mere
 • Brugervenlighed og informationsstruktur: Et nyt intranet skal være nemt at bruge
 • Produktivitet: Medarbejdere skal spare tid ved at bruge intranettet
 • Kommunikation og drift: Et nyt intranet skal opmuntre medarbejdere til at samarbejde og kommunikere på tværs af afdelinger.

Hvis du identificerer forventninger og behov, er det nemmere at lave din business case, etablere kriterierne for udvælgelse af system og senere blive succesfuld med implementeringen af et nyt system.

Den tid du bruger på at koordinere målsætninger og forventninger, er tid sparet når det kommer til interesseledelse senere i projektet. Processen vil i sidste ende øge sandsynligheden for en succesfuld intranetløsning.

Oversæt behov til funktioner

Det kan være svært at præsentere hvordan forbedret kommunikation har en positiv effekt på bundlinjen. Men hvis du udtrykker specifikke opgaver, vil du være i stand til at etablere mål og en forventet Return on investment (ROI). Se på eksemplerne herunder og oversæt jeres egne behov til funktioner:

Forbedrede arbejdsgange: Intranettet kan strømligne arbejdsgange og give nem adgang til ferierapportering, templates og gudies.

Forbedre intern kommunikation: Håndter færre interne e-mails og brug intranettet til vidensdeling i stedet. Sørg for at de intranet giver dig de rette notification efter behov. 

Få flere til at bruge intranettet: Gør intranettet tilgængeligt på alle enheder og gør det relevant for jeres ansatte. 

Et funktionelt intranet kan også hjælpe med:

 • Hurtig identificering af kollegaer med rette kompetencer
 • Bedre samarbejde på tværs af afdelinger
 • Involvere flere medarbejdere i vidensdeling med en platform, der er nem at bruge.

Ved at udtrykke jeres overordnede mål og intentioner som funktioner, bliver det nemmere at specificere hvilke organisatoriske problemer et nyt intranet vil hjælpe med at løse.

Lav SMART målsætninger

Når I har analyseret behov og forventninger i virksomheden, skal I identificere målsætninger for jeres intranet, som kan stå som pæle igennem hele projektet. Disse målsætninger skal støtte implementeringen af et nyt intranet. Målsætningerne skal være SMART.

En måde at skabe klare mål eller kvalificere eksisterende mål på er at anvende SMART-modellen, der er et udbredt og enkelt projektredskab:

 • Specifikt: hvad er det helt præcist, du vil opnå?
 • Målbart: hvornår er du i mål?
 • Attraktivt: hvorfor gider du at kæmpe for at nå det her mål?
 • Realistisk: har du faktisk de ressourcer, der skal til for at nå målet?
 • Tidsbestemt – hvornår er din deadline?

Målsætninger er forskellige for hver branche og virksomhed. Målene er afgjort af din virksomheds situation og bør reflektere formålet, værdier og forhåbninger. For at være sikker på, at lave den stærkeste business case som det er muligt, så forsøg at komme med SMARTe målsætninger.

Målsætninger som dit inranet kan bidrage til

 

Potentielle intranet software udbydere og alternativer

Brug noget tid på at afsøge markedet. Hvilken type intranet software er derude, og hvilke trends ser man lige nu? Tag fat i dit professionelle netværk og spørg om deres erfaringer med forskellige systemer og udbydere.

Du kan også deltage i ERFA grupper og få objektive holdninger omkring hvilke intranetløsninger der fungerer godt i andre virksomheder.

Brug herefter din viden om intranetudbydere når du skal beskrive forskellige løsninger in business casen, og når det er tid til at begrunde dine anbefalinger.

Overvej alternativerne...

Du har identificeret udfordringerne med dit nuværende intranet og du har en liste af udbydere og muligheder. Du har også kigget på de problemstillinger, som et intranetprojekt kan være med til at afhjælpe.

Du skal også overveje følgende:

Hvad er konsekvenserne, hvis din organisation vælger at gøre ingenting?

Beskriv mulige scenarier

Det næste du skal foretage dig, er at beskrive mulige scenarier.

Du skal analysere hver af dine valgte alternativer, som er i tråd med dine målsætninger. Ofte når man skriver en business case, har man én favorit i hovedet. Men dette afsnit skal afspejle for beslutningstagerne i virksomheden, at du har lavet et gennemarbejdet analysearbejde og har undersøgt alle mulige løsninger.

Ved at bruge analysen fra din nuværende intranetløsning, kan du bruge dette afsnit til at give din anbefaling for den løsning, som du mener passer bedst til jeres virksomheds behov.

Vurder risici

Tilføj et afsnit i din business case, der pointerer risici og faldgruber i forbindelse med implementering af en ny intranetsoftware.

Brug dette afsnit til at vise, at du har vurderet potentielle risikofaktorer og tænkt på muligheder for at minimere risikoen, for at sikre, at intranet implementerings projektet kan overleve i tilfældet at noget går galt.

Prioriter risici baseret på hvor sandsynligt det er, at det forekommer og hvor alvorlige konsekvenser de har. Så kan du skitsere hvilke foranstaltninger du vil i gang med for at forberede eller afbøde hver risikofaktor.

Business case opsummeret

Nu hvor du ved hvilke typer opgaver et nyt intranet skal løse, de forskellige behov som intranettet skal dække, og hvordan markedet ser ud. Når alt dette er dækket, er du klar til at skrive en overbevisende business case.

Strukturen af en business case varierer, men generelt indeholder de disse punkter:

 • Et resumé af business casen: Det skal ikke være mere end én side. Opsummér konteksten, udfordringer, mulige komplikationer med løsningen, konklusion og den anbefalede løsning.
 • Kontekst: Hvad er status quo? Hvilke spørgsmål har brug for at blive besvaret inden vi kan nå en endelig beslutning?
 • Mulige løsninger: I dette afsnit skal du beskrive mulige løsningsforslag, såsom, hvad sker der hvis vi beholder vores nuværende intranetløsning, vælger en standardløsning eller bygger vores egen løsning.
 • Finansielt overblik: Hvad er return on investment ved de forskellige intranetløsninger?
 • Konklusion: Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige løsninger
 • Anbefalinger: Baseret på den indsamlede viden, hvad er dine anbefalinger?
 • Opsummer hvorfor de skal investere i et intranetprojekt
 • Afslut med en formel konklusion og opsummer hovedpunkterne fra business casen.

Afsluttende bemærkninger

Det er mere sandsynligt for projekter, der har en solid business case, at levere et afkast på investeringer og det er ofte mere sandsynligt, at de bliver succesfuldt implementeret indenfor budgettets rammer og indenfor tidsrammerne.

En gennemarbejdet business case vil også hjælpe din virksomhed med at finde den rette løsning, som imødekommer virksomhedens behov. Derudover giver business casen dine beslutningstagere en solid analyse business casen for at gøre det mere plausibelt, at du sikrer støtte til den løsning, du anbefaler dem.

Hvis du forsøger at lave en business case for intranetprojekt, kan vores business case skabelon hjælpe dig udarbejde de oplysninger, du har brug for at præsentere det overbevisende til dine interessenter. Download den lige her. 

 

Kontakt Colibo®...

HVORDAN KAN VI HJÆLPE DIG?

Vi vil elske at høre fra dig. Venligst vælg en af nedenstående emner der paser bedst til din henvendelse. Hvis du ikke finder et emne der passer til det du har på hjertet, kan du altid udfylde formularen til højre og tilføje en besked. 

BOOK EN PERSONLIG DEMO

Anmod om en demo fra en af vores Digital Workplace Specialists.

BESTIL EN 30 DAGES TRIAL

Udforsk Colibo platformen med en 30 dages gratis prøveperiode.

BLIV PARTNER

Slut dig til os og bliv en del af vores Partner Referral Program.