BRV-2_72dpi_1200x800.png

Les om våre kunders cases og bli klokere av deres erfaringer

Alle våre kunder har en ting felles. De har et brennende ønske om bedre kunnskapsdeling og intern kommunikasjon i sin organisasjon. Les og bli klokere av hvordan de har forbedret samarbeidet sitt.

kosan.jpg

Kosan Crisplant samler all kommunikasjon ett sted

Utfordringen
Kommunikasjon på tvers av 15 land er en kjent utfordring for de fleste globale virksomheter. Kosan Crisplant var frustrerte over mangel på kunnskapsdeling mellom avdelingene rundt om i verden.

Resultatet
Ved å implementere Colibos intranettløsning, ble ledelsens frustrasjoner erstattet med fornøyde medarbeidere gjennom optimalisert arbeidsflyt, som tillot medarbeidere å fokusere på viktige oppgaver i stedet for å bruke tid på å lete etter informasjon.

 • 501-1000 ansatte
 • Gas industrien
 • Live siden juni 2016
 • Global virksomhet
1.001-5.000 medarbeidere
Kommune
Danmark

Billund Kommune valgte å sentralisere hele administrasjonen til rådhuset i Grindsted. Som en konsekvens av at medarbeiderne i Billund Kommune tidligere var fordelt på mange steder, kjenner mange kollegaer hverandre ikke. Det var dog viktig for ledelsen at medarbeiderne i organisasjonen ble kjent med hverandre for å skape et bedre og mer produktivt arbeidsmiljø.

250 - 1.000 medarbeidere
Bygg & Produksjon
Global virksomhet

Clipper Group har aktiviteter og derfor kontorer over hele verden. Hvert marked har sine særegne problemstillinger som de lokale kontorene er spesialiserte til å løse. Dog vil det i en stor organisasjon finnes utfordringer som går på tvers av landegrensene. Det kan derfor være en stor fordel for en virksomhet å sikre at alle medarbeidere har mulighet til å dele kunnskap og kommunisere på tvers av landegrensene.

51-200 medarbeidere
Allment boligselskap
Danmark

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) er et av Danmarks mest moderne og proaktive boligselskaper, Med 130 medarbeidere er de spredt over hele Fyn. FAB yter service til og administrerer nærmere 9000 boliger.

10.000+ medarbeidere
Kommune
Danmark

Esbjerg kommune hadde behov for en intranettløsning som kunne være et sentralt og digitalt møtepunkt for alle medarbeidere. Ulike løsninger hadde ikke den effekten som kommunen håpet på. Dermed valgte de Colibo som virksomhetens knutepunkt og samarbeidsverktøy. Colibo erstattet den gamle intranettløsningen som bl.a. innebærte at medarbeidere måtte bruke Google for å søke etter info istedenfor intranettet.

 

51-200 medarbeidere
Forsyningsselskap
Danmark

Når tre virksomheter blir til en, er det en ledelsesmessig utfordring å bygge opp en ny organisasjon. Men ut over å bygge opp en ny organisasjon, må man også ha fokus på å bygge en felles kultur. Kultur spiser strategi til frokost sier et kjent uttrykk. Det er de helt klar over hos FORS.

501-1.000 medarbeidere
Gasutstyr
Global virksomhet

Kosan Crisplant er en global virksomhet som leverer skreddersydde løsninger til gassindustrien. Disse er basert på nøyaktige analyser av kundens krav og behov. Dette krever et godt samarbeid blant virksomhetens medarbeidere, som skal sikre at verdifull kunnskap ikke går tapt. Kommunikasjon på tvers av landegrenser kan være vanskelig, og Kosan Crisplant opplevde en del frustrasjon grunnet manglende kunnskapsdeling mellom kontorene rundt i verden. Mangelen på intern kommunikasjon resulterte ofte i at medarbeidere på forskjellige kontorer, som jobbet med samme type oppgaver, løste disse på mange forskjellige måter.

51-200 medarbeidere
Politisk organisasjon
Danmark

Vil man skape en felles kultur i en virksomhet, er det nødvendig at alle medarbeidere kan finne hverandre og kommunisere internt. I større organisasjoner er det sentrale møtestedet ofte en digital plattform som for eksempel et intranett. Utfordringen er dog at mange intranett-systemer krever mye tid og ressurser, noe som tar fokus fra andre oppgaver i virksomheten. Min A-kasse var derfor på utkikk etter et system som var intuitivt og brukervennlig og som kunne forene alle medarbeiderne på en plattform.

5.001-10.000 medarbeidere
Kommune
Danmark

I større organisasjoner hvor medarbeiderne ikke kjenner alle kollegaene sine personlig, kan kommunikasjon fra den ene avdelingen til den andre være en utfordring. Dette var også tilfellet hos Ringkøbing-Skjern Kommune hvor de opplevde at medarbeiderne kun kommuniserte med en liten gruppe av kollegaene i sitt daglige arbeid.

5.000-10.000 medarbeidere
Kommune
Danmark

Hos «Sundhed og Omsorg» i Silkeborg Kommune opplevde medarbeiderne som ikke hadde deres daglige virke på administrasjonskontoret, at de hadde problemer med å motta relevant informasjon, dele kunnskap og kommunisere internt. Dette skyldes i høy grad et intranett som ikke var brukervennlig og som derfor sjeldent ble brukt.

 • Alle
 • lilian Kosan Crisplant

  Gladere medarbeidere

  Lillian Christensen, Manager, Corporate Communications, Kosan Crisplant

  Effektiviteten er steget markant siden vi lanserte vårt nye intranett. Vi har fått en samlet informasjonsportal, som er dynamisk, lett tilgjengelig og sparer hver eneste medarbeider for en betydelig mengde unødvendig arbeid.

  Vi samarbeider også med

  Colibo Kunde
  Colibo Kunde
  Colibo Kunde
  Colibo Kunde
  Colibo Kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo Kunder
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunder
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunde
  Colibo kunder
  Colibo kunde
  Colibo kunder
  Colibo kunder
  Colibo kunde
  Colibo kunde
  Colibo kunde

  Lær mer om hva et sosialt intranett kan gjøre for din organisasjon

  Kontakt oss