Person ser på intranettet på dataskjermen

Fordelene med en digital arbeidsplass

Nytt intranett skal gjøre det lettere for medarbeiderne å lære hverandre å kjenne.

Billund kommune logo

Sammenslåtte kontorer satte fokus på kunnskapsdeling

Utfordring
Alle administrative medarbeidere i Billund Kommune ble flyttet sammen på rådhuset i Grindsted. For å understøtte den nye organisasjonsstrukturen, så de et behov for å finne et samarbeidsverktøy som kunne gjøre det lettere for medarbeiderne å lære hverandre å kjenne.
Resultat
Ved å bruke Colibos telefonkatalog til å vise medarbeidernes kompetanser, kontaktdetaljer og portrettbilder, har Billund Kommune greid å gjøre overgangen fra mange kontorer til ett hovedkontor lettere.
  • 1.001 - 5.000 medarbeidere
  • Kommune
  • Live siden mars 2016
  • Tidligere tilbyder: SharePoint
  • Danmark

Fordelene med en digital arbeidsplass

Billund Kommune valgte å sentralisere hele administrasjonen til rådhuset i Grindsted. Som en konsekvens av at medarbeiderne i Billund Kommune tidligere var fordelt på mange steder, kjenner mange kollegaer hverandre ikke. Det var dog viktig for ledelsen at medarbeiderne i organisasjonen ble kjent med hverandre for å skape et bedre og mer produktivt arbeidsmiljø.

 

Barnas hovedstad - Billund

Billund er også kjent som barnas hovedstad. Det er viktig for Billund Kommune å fremstå som et attraktivt sted for barnefamilier, og har derfor stort fokus på å skape de beste rammene for et godt familieliv og gode karrieremuligheter. Billund kommune er dessuten kjent for å skape gode vilkår for virksomheter. Blant annet er Billund kjent for å være hjemstedet til Lego-konsernet. Kombinasjonen av gode karrieremuligheter og gode fasiliteter for barnefamilier legger grunnlaget for å skape en god balanse mellom arbeid og familie. Hos Billund Kommune arbeider de hardt for å skape gode rammer for innbyggerne. IT og kommunikasjons-konsulent Trine Kristensen visste, at for at man skal kunne arbeide målrettet og effektivt for å skape de best mulige rammer, må man fra ledelsens side skape et arbeidsrom hvor medarbeidere kan lære hverandre å kjenne og dele kunnskaper.

Hendene skriver på tastaturet

Lettere kunnskapsdeling

IT og kommunikasjonskonsulent, Trine Kristensen, som er ansvarlig for kommunikasjon, presse, utvikling og vedlikehold av kommunens hjemmeside, såvel som den interne kommunikasjonsplattformen, begynte å se etter en løsning som kunne lette sammenslåingen av kontorene.

Trine Kristensen vet at hvis man vil ha folk til å arbeide hardt og effektivt, er det viktig å ha et arbeidsmiljø hvor kolleger kan lære hverandre å kjenne og dele kunnskap med hverandre.

Et sted hvor kollegaer kan møtes

Da administrasjonen i Billund Kommune ble sentralisert i Grindsted, var det mange kollegaer som ikke kjente hverandre.

Derfor var den største utfordringen for Trine Kristensen og Billund Kommune å skape et effektivt arbeidsmiljø og en plattform hvor medarbeiderne kunne finne og bli kjent med hverandre. De gikk derfor ut på markedet med utgangspunkt i å finne en form for ’Blå-bok system’, hvor medarbeiderne skulle ha mulighet for å opprette sine egne profiler med informasjon om personlige og profesjonelle egenskaper.

Colibo skal understøtte tverrfaglig samarbeid blant kommunens mange medarbeidere, som nå befinner seg i kun én bygning. Det er viktig for kommunen at de mange medarbeiderne blir kjent med hverandre, slik at et godt og effektivt arbeidsmiljø kan utfolde seg.

Vårt fokus har primært vært rettet mot å gjennomføre” Blå-Bok prosjektet”, mer enn å søke etter en ny intranettløsning. Vi var imidlertid klar over at vi hadde behov for et intranett som både kunne understøtte dialog og samarbeid.

- Trine Kristensen, IT- og Kommunikasjonskonsulent

Smilende mennesker til møde

Colibo oppfyller flere behov

Colibo er designet for å skape intern kunnskapsdeling og samarbeid mellom kollegaer. Medarbeiderne kan personalisere intranettet ved å fylle ut personlige profiler med relevant informasjon om seg selv, sine profesjonelle kompetanser og et profilbilde.

I forbindelse med prosjektet valgte vi Colibo, da det er et sosialt og dynamisk intranett. Colibo skal være med på å understøtte” Blå-Bok visninger” og vår visjon om at vi i vår kommune kan få en felles digital arbeidsplass som kan bringe oss nærmere hverandre i det daglige arbeidsmiljø. Det at folk kan gjenkjenne hverandre fra bilder og kanskje kjenne litt til hverandre på et mer personlig plan når de forskjellige medarbeiderne treffes i kantina, kan være med på å understøtte en avslappet stemning og vennlig omgangstone på arbeidsplassen.

- Trine Kristensen, IT- og Kommunikasjonskonsulent

Colibo dekket Billund kommunes umiddelbare behov for en plattform hvor medarbeidere kunne finne og bli kjent med hverandre. Ut over det dekket Colibo-løsningen også et behov som kommunen visste ville oppstå i fremtiden; behovet for en felles digital arbeidsplass hvor brukerne kan kommunisere internt, dele kunnskap og samarbeide.

Billund kommune logo

Sosialt og brukervennlig intranett

Trine Kristensen, IT og kommunikasjonskonsulent Billund Kommune

Vi valgte Colibo fordi det er et sosialt og dynamisk intranett. Colibo skal være med på å understøtte ”Blå-Bok visninger” og vår visjon om at vi i vår kommune kan få en felles digital arbeidsplass som kan bringe oss nærmere hverandre i det daglige arbeidsmiljø.

Større kjennskap kollegaer imellom styrker trivsel og samarbeid

Arbeidsområder, prosjekter og faglige kompetanser blir beskrevet under medarbeiderens profil. Det medvirker til at medarbeiderne lettere kan finne kollegaer med de rette kompetanser når de skal løse en oppgave. Forventningen er at dette skaper et sterkere tverrfaglig samarbeid blant de mange medarbeiderne. Profilbilder og personlig innhold skal samtidig styrke trivselen og det sosiale samholdet.

Det at folk kan gjenkjenne hverandre fra bilder og kanskje kjenne litt til hverandre på et mer personlig plan når de forskjellige medarbeiderne treffes i kantina, kan være med på å understøtte den avslappede stemningen og vennlige omgangstonen på arbeidsplassen.

- Trine Kristensen, IT- og Kommunikasjonskonsulent

Colibo Profilbrochure NO
Whitepaper

Last ned vår gratis brosjyre

Lær om de mange fordelene med sosialt intranett, og Colibos mange funksjoner.

Vi er ditt sosiale intranett
Share
Birgitte Rost Villumsen
Birgitte Rost Villumsen
Markedsføringsleder
+45 27 58 76 08
Kontakt oss for mer informasjon om casen

Lær hva et sosialt intranett kan bety for din organisasjon

Bestill demo