Oljetank i fraktterminal

Nytt intranett skaper felles samarbeidsplattform over hele verden

Kommunikasjon på tvers av grenser

Clipper Group Logo

Kunnskapsdeling på tvers av avdelinger

Utfordringer
Som en internasjonal virksomhet med kontorer over hele verden, var Clipper Group blitt for ineffektive til å løse de samme typer utfordringer på forskjellige steder, på forskjellige og uproduktive måter.

Resultater
Colibo er blitt en sentral digital arbeidsplass for Clipper Groups medarbeidere. Virksomheten har greid å samle organisasjonen, og har laget én sentral kommunikasjonsplattform med verdifull kunnskapsdeling.

  • 250 – 1.000 medarbeidere
  • Bygg & Produksjon
  • Live siden juli 2015
  • Global virksomhet

Nytt intranett skaper felles samarbeidsplattform over hele verden

Clipper Group har aktiviteter og derfor kontorer over hele verden. Hvert marked har sine særegne problemstillinger som de lokale kontorene er spesialiserte til å løse. Dog vil det i en stor organisasjon finnes utfordringer som går på tvers av landegrensene. Det kan derfor være en stor fordel for en virksomhet å sikre at alle medarbeidere har mulighet til å dele kunnskap og kommunisere på tvers av landegrensene.

 

Om Clipper

Clipper Group er en internasjonal shippingvirksomhet med en flåte på over 160 skip. Virksomheten har medarbeidere i en lang rekke land som hver for seg er eksperter på sine felt. Clipper Group er en virksomhet i vekst og har de seneste år åpnet nye kontorer på nye markeder. Med veksten kommer nye utfordringer og nye muligheter. Hos Clipper Group så Branding and Communication Manager, Emma Wahlberg, at virksomheten kunne høste store fordeler ved samle know-how som finnes ute i de forskjellige avdelingene. For å få til det var det imidlertid nødvendig med en bedre plattform for kunnskapsdeling og intern kommunikasjon.

Å forene medarbeiderne og oppnå et samarbeid på tvers av fag og geografisk avstand var en utfordring for konsernet.

Colibo intranett på tablett

Bedre intern kommunikasjon

Clipper Group øker kunnskapsdelingen blant kolleger med sin Colibi-intranettplattform. Dette resulterer i store pengebesparelser og bedre intern kommunikasjon.

Kunnskapsdeling med kolleger

Hos Clipper Group opplevde de at det primært var medarbeiderne på hovedkontoret i København, som brukte det gamle intranettet. Det resulterte i en organisasjon hvor kun en isolert del av de ansatte deltok i den interne kommunikasjonen. Emma Wahlberg ønsket å implementere en mer moderne intranettløsning som bedre kunne binde virksomheten sammen, og hvor kollegaer verden over kunne kommunisere på like fot.

Vi har bruk for et intranett som oppfordrer alle våre medarbeidere til å bli med i dialogen på intranettet, og hvor de føler at det er deres intranett – ikke kun hovedkontorets. Ut over det er det viktig for oss å skape en informasjonsstruktur som er intuitiv og gjør relevant informasjon tilgjengelig for alle. Det er noe av det vi forventer Colibo kan hjelpe oss med å skape. 

- Emma Wahlberg, Branding and Communication Manager

Mangelen på intern kommunikasjon var en utfordring for Clipper Group, ettersom viktig informasjon og know-how ikke ble delt avdelingene imellom.

Plante står ovenpå bok på et kontor

Fokus på den individuelle bruker

Med Colibo fikk Clipper Group en felles digital plattform for virksomhetens medarbeiderne. Et av de viktigste features ved Colibo, er at systemet tilpasser seg den enkelte bruker. Hver medarbeider har derfor adgang til nettopp det innholdet og den informasjonen som er mest relevant for ham eller henne. Medarbeiderne blir ikke lenger bombardert med irrelevant informasjon, men ser kun det som er brukbart for dem. Den store mengden av uoverskuelig informasjon var det største problemet med det gamle intranettet, og var årsaken til at det ikke ble brukt.

Colibo er blitt den sentrale digitale arbeidsplassen for Clipper Groups medarbeidere. Virksomheten har derfor lyktes med å skape en plattform som samler organisasjonen og hvor medarbeiderne kan kommunisere på tvers av landegrenser og dele kunnskap.

Emma Wahlberg Clipper Group

Profesjonell kommunikasjon

Emma Wahlberg, Group Communication Officer Clipper Group

I en organisasjon som vår skal det være mulig å kommunisere på alle nivåer i organisasjonen, både på det formelle og på det uformelle planet – Colibo gjør dette mulig. Vi forventer at vårt nye intranett vil bli brukt på nye måter og gi uante muligheter som vi ennå ikke har sett.

Colibo samler relevant kunnskap

I samarbeid med Colibo har alle medarbeiderne nå tilgang til info og kommunikasjon som er relevant for den enkelte medarbeiders rolle og arbeidsfunksjon. Medarbeiderne blir ikke lenger bombardert med unødvendig info, men blir kun eksponert for informasjon som vedrører den enkelte. Alt i alt er intranettet blitt en samarbeidsplattform som samler relevant kunnskap, samarbeid, verktøy og dokumenter. Alt sammen er områder som tidligere fantes på flere forskjellige plattformer, og som skapte en innviklet og ineffektiv arbeidsflyt.

Colibo et Sharepoint-Alternativ NO
Whitepaper

Last ned vårt whitepaper om SharePoint og Colibo her

Nr. 1 SharePoint-alternativ

Last ned vårt gratis whitepaper om forskjellen på Colibo og SharePoint.

Les hvorfor Colibo er et godt alternativ til SharePoints komplekse oppsett.

Vi er ditt sosiale intranett
Share
Birgitte Rost Villumsen
Birgitte Rost Villumsen
Markedsføringsleder
+45 27 58 76 08
Kontakt oss for mer informasjon om casen

Lær hva et sosialt intranett kan bety for din organisasjon

Kontakt oss