Kommersielle gassmålere

Et intranett som samler kollegaer

FORS slår sammen tre virksomheter ved hjelp av en integrert intranettplattform.

FORS

Når kultur spiser strategi til frokost

Utfordring
FORS ville gjerne ha en samlet virksomhetskultur for de tre fusjonerte virksomhetene på tre forskjellige steder.

Resultater
Medarbeiderne i FORS får den samme introduksjonen til virksomheten og opplever en følelse av tilhørighet til virksomheten og kulturen til tross for fusjonen.
  • 51-200 medarbeidere
  • Forsyningsselskap
  • Live siden desember 2015
  • Danmark

Et intranett som samler kollegaer

Når tre virksomheter blir til en, er det en ledelsesmessig utfordring å bygge opp en ny organisasjon. Men ut over å bygge opp en ny organisasjon, må man også ha fokus på å bygge en felles kultur. Kultur spiser strategi til frokost sier et kjent uttrykk. Det er de helt klar over hos FORS.

 

Fokus på utvikling

FORS er en forsyningsvirksomhet sammensatt ved en fusjon mellom tre lokale forsyningsvirksomheter i Roskilde, Holbæk og Lejre. De 190 medarbeiderne hos FORS arbeider hardt for at innbyggerne i området har tilgang på rent vann, varme og mye mer. FORS har en visjon om alltid å utvikle forretningen med fokus på grønn teknologi. Da FORS kom til verden på bakgrunn av fusjonen mellom de tre lokale forsyningsvirksomhetene, fikk forretningskonsulent Bjørk Hasager i oppgave å finne en løsning, som effektivt kunne skape en fellesskapsfølelse i FORS og legge grunnen for en virksomhetskultur.

Tre kreative forretningsteammedlemmer som arbeider med elektroniske enheter

Engasjert i å innovere virksomheten

Innovasjon er viktig for de fleste virksomheter i dag. Bruk av de riktige samarbeidsverktøyene kan gjøre en stor forskjell, både ved rekruttering, introduksjon av nye medarbeidere og bevaring av en toppkvalifisert arbeidsstyrke.

En digital arbeidsplass for alle

Utover at FORS er en virksomhet som er sammensatt av tre lokale forsyningsvirksomheter, har FORS også en stor andel medarbeidere som ikke har sitt daglige virke på hovedkontoret. Utfordringen med å skape en felles virksomhetskultur var derfor stor for FORS, og Bjørk Hasager Sørensen var overbevist om at den beste måten å samle medarbeiderne på, var å skape en digital arbeidsplass som alle har tilgang til uansett hvor de befinner seg.

Intranett nyhetsmating på mobiltelefon

En mobil intranett-løsning

FORS hadde bruk for et system som kunne omfavne alle medarbeidere digitalt. Den løsningen fant de med Colibo. Colibo er en mobil intranett-løsning som gir deg tilgang til informasjon og mulighet for å kommunisere med hele organisasjonen, uansett hvor du befinner deg. Med Colibo fikk FORS den løsningen de hadde bruk for til å samle virksomhetens medarbeidere på én samlet plattform.

FORS logo

Suksessfull onboarding av nye medarbeidere

Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent FORS

Vi har behov for å kunne si velkommen til FORS på en felles plattform, slik at medarbeiderne allerede fra dag én kan merke at de er en del av noe nytt, selv om de møter opp på samme fysiske arbeidsplass som tidligere.

Last ned FAB case NO
Case Story

FAB øker kunnskapsdeling uavhengig av geografi

Last ned casebeskrivelsen om FAB og lær om deres utfordringer og når de har oppnådd bedre deling av viten og høyere effektivitet med deres Colibo intranettløsning.

Lær hva et sosialt intranett kan bety for deg og organisasjonen.

Colibo er ditt sosiale intranett
Share
Birgitte Rost Villumsen
Birgitte Rost Villumsen
Markedsføringsleder
+45 27 58 76 08
Kontakt oss for mer informasjon om casen

Lær hva et sosialt intranett kan bety for din organisasjon

Bestill demo