Industriell byggfabrikk

Kollegaer møtes på tvers av landegrenser på sin digitale arbeidsplass

Nyt integreret intranet til Kosan Crisplant øger effektiviteten

Colibo kunde - Kosan Crisplant

Virksomhetens verktøy samlet ett sted

Utfordringer
Kommunikasjon på tvers av landegrenser med 15 land er en kjent utfordring for de fleste globale virksomheter. Kosan Crisplant var frustrert over den manglende kunnskapsdelingen mellom avdelingene rundt omkring i verden.

Resultater
Ved å implementere Colibo intranett er ledelsens frustrasjoner byttet ut med glade medarbeidere og en optimert arbeidsflyt, som gir medarbeiderne mulighet for å jobbe med det som er viktigst.
  • 501-1.000 medarbeidere
  • Gassutstyr
  • Live siden juni 2016
  • Global virksomhet

Kollegaer møtes på tvers av landegrenser på sin digitale arbeidsplass

Kosan Crisplant er en global virksomhet som leverer skreddersydde løsninger til gassindustrien. Disse er basert på nøyaktige analyser av kundens krav og behov. Dette krever et godt samarbeid blant virksomhetens medarbeidere, som skal sikre at verdifull kunnskap ikke går tapt. Kommunikasjon på tvers av landegrenser kan være vanskelig, og Kosan Crisplant opplevde en del frustrasjon grunnet manglende kunnskapsdeling mellom kontorene rundt i verden. Mangelen på intern kommunikasjon resulterte ofte i at medarbeidere på forskjellige kontorer, som jobbet med samme type oppgaver, løste disse på mange forskjellige måter.

Så hvordan unngår man tidsspill, dobbeltkonfekt og alt for mange overflødige e-poster og filer? Du samler alle virksomhetens mest verdifulle verktøy i ett intranett. Det gjorde Kosan Crisplant i 2015 og høster i dag fruktene av implementeringen. Virksomheten registrerer i dag gladere medarbeidere, som jobber smartere og deler kunnskapene og erfaringer sine med hverandre.

 

Kosan Crisplant - hvor know-how er nøkkelen til suksess

Kosan Crisplant er kjent for å levere systemer av høy kvalitet. Disse løsningene er basert på analyser av kunders behov og krav. Det krever et velfungerende samarbeid mellom medarbeidere for å sikre at ingen verdifulle data går tapt. Kosan Crisplant og deres Corporate Communication Manager, Lillian Christensen, visste at mer effektiv intern kommunikasjon og kunnskapsdeling kunne være fordelaktig for virksomheten og medarbeidernes arbeidsoppgaver. Derfor begynte de å undersøke markedet for å finne det rette samarbeidsverktøyet, som kunne imøtekomme behovene hos en stor internasjonal virksomhet som Kosan Crisplant.

Kvinne sitter med mobiltelefonen foran sin laptop

Personalisert nyhedsfeed øker effektiviteten

Med en smart nyhedsfeed får den enkelte medarbeider et raskt overblikk over alle aktiviteter som er relevante for ham eller henne. På den måten unngår medarbeidere å arbeide på samme oppgave, og som et resultat øker effektiviteten deres.

Input fra medarbeiderne

For Kosan Crisplant var det et viktig parameter i utviklingen av en intranett-plattform at løsningen imøtekom medarbeidernes frustrasjon over dobbeltarbeid og manglende deling av kunnskap. Medarbeiderne følte at de kunne bli mer produktive hvis hele virksomheten fikk tilgang på den samme kunnskapen som kollegene deres rundt om i verden besatt. Utfordringene kom til uttrykk i en medarbeiderundersøkelse før implementeringen av et nytt intranett. Medarbeiderundersøkelsen viste at de ikke hadde tilgang til de samarbeidsverktøyene de trengte for å bli mer effektive. Alle sendte alt for mange e-poster frem og tilbake, og viktige filer risikerte å bli lagt på feil sted. Når kommunikasjon ikke er organisert, risikerer man desinformasjon og at viktig kunnskap går tapt.

Kosan Crisplant ønsket én samlet plattform som skulle danne de beste rammene for samarbeid og kunnskapsdeling for de i alt 700 medarbeiderne fordelt på kontorer i 15 land.

Forbedret samarbeid og effektivitet

Lillian Christensen og Kosan Crisplant syntes at Colibo var en løsning, som møtte de kravene de hadde til et samarbeidsverktøy. Kosan Crisplant har fått et Colibo Intranett som løser mange av de utfordringene som pleide å være kilde til frustrasjoner. Med det nye og dynamiske intranettet opplever medarbeiderne i dag en optimering av arbeidstiden og større muligheter for å lære av hverandre på tvers av landegrensene. Med Colibo-intranettet samles den geografisk spredte organisasjonen på én digital arbeidsplass. Dette motiverer til både samarbeid og kommunikasjon. Medarbeiderne har fått enkel tilgang til å dele hverandres erfaringer og løser slik kundenes utfordringer på den beste og mest effektive måten.

Hender på tastaturet med kaffe i glass på bordet

Ved å implementere Colibo-intranettet, er ledelsens frustrasjoner blitt byttet ut med glade medarbeidere og optimerte prosesser. Dette sikrer at medarbeiderne kan arbeide med det som er viktigst. Colibo har blitt sentrum for dynamisk kunnskapsdeling blant Kosan Crisplant's kontorer rundt om i verden.

Lilian Christensen Kosan Crisplant

Gladere medarbeidere

Lillian Christensen, Manager, Corporate Communications Kosan Crisplant

Effektiviteten er steget markant siden vi lanserte vårt nye intranett. Vi har fått en samlet informasjonsportal, som er dynamisk, lett tilgjengelig og sparer hver eneste medarbeider for en betydelig mengde unødvendig arbeid.

En lettere hverdag med mange integrasjoner

For å strømlinje hverdagens mange oppgaver, er Colibo integrert med Kosan Crisplants HR-system, reiseregningsprogram, firmaets hjemmesider, tilbudskonfigurator, kvalitetsstyringssystem, lagerstatussystem over reservedeler, produktinformasjon og tidsregistrering.

Kosan Crisplant har fått et Colibo-intranett med integrasjoner til intet mindre enn ti verktøy og applikasjoner, som før var kilde til frustrasjon med dobbeltarbeid og manglende kunnskapsdeling.

 

Integration av verktøy på intranettet skaper verdi


Med alle verktøyene integrert i ett enkelt intranett har Kosan Crisplant fått trygghet for at informasjon lett og effektivt kan identifiseres og gjenfinnes av alle medarbeidere. Med implementeringen av det nye Colibo-intranettet er frustrasjonen nå avløst av glade medarbeidere som bruker arbeidstiden optimalt på verdifulle arbeidsoppgaver. Intranett-plattformen er samtidig blitt et rom for dynamisk utveksling av informasjon og erfaring på tvers av Kosan Crisplants mange kontorer verden over.

Last ned FAB-case NO
Case Story

FAB øker kunnskapsdeling uavhengig av geografi

Last ned casebeskrivelsen om FAB og lær om deres utfordringer og når de har oppnådd bedre deling av viten og høyere effektivitet med deres Colibo intranettløsning.

Lær hva et sosialt intranett kan bety for deg og organisasjonen.

Vi er ditt sosiale intranett
Share
Birgitte Rost Villumsen
Birgitte Rost Villumsen
Markedsføringsleder
+45 27 58 76 08
Kontakt oss for mer informasjon om casen

Lær hva et sosialt intranett kan bety for din organisasjon

Kontakt oss