Møte rundt intranettet

Lett tilgjengelig intranett danner rammen om en felles kultur

Min A-kasse» gjenvinner effektiviteten med nytt intranett.
Min A-kasse logo

En intranett-løsning som ikke er krever mange ressurser

Utfordring

Ineffektiv kunnskapsdeling og et dårlig funksjonelt intranett samsvarer ikke lenger med tempoet og behovene til Min A-kasse, som stadig vokser. Min A-kasse søkte et dynamisk og lett tilgjengelig intranett for både brukere og administatorer.

Resultater

Min A-kasse sin nye intranettplattform ga ansatte et nytt forum for kunnskapsdelig og kommunikasjon som kan følge selskapet og dens behov

  • 51-200 medarbeidere
  • Politisk organisasjon
  • Live siden august 2016
  • Danmark

Lett tilgjengelig intranett danner rammen om en felles kultur

Vil man skape en felles kultur i en virksomhet, er det nødvendig at alle medarbeidere kan finne hverandre og kommunisere internt. I større organisasjoner er det sentrale møtestedet ofte en digital plattform som for eksempel et intranett. Utfordringen er dog at mange intranett-systemer krever mye tid og ressurser, noe som tar fokus fra andre oppgaver i virksomheten. Min A-kasse var derfor på utkikk etter et system som var intuitivt og brukervennlig og som kunne forene alle medarbeiderne på en plattform.

Colibos kundeservice

Suksessfull kundeservice

Kundeservice er ekstremt viktig og det er ikke mange som forstår konsekvensen av dårlig intern kommunikasjon for sluttbrukeren - som er den betalende kunden.  For å kunne yte tilfredsstillende service for kundene, er det viktig å ha fokus på optimering av intern kommunikasjon og kunnskapsdeling. En av de faktorer som forbedrer muligheten for kunnskapsdeling, er en enkel adgang til de mengdene av kunnskap som finnes i forskjellige avdelinger og mellom medarbeiderne.

Min A-Kasse – Den beste servicen til medlemmene

Min A-Kasse er en av Danmarks eldste a-kasser (forsikringsfond for arbeidsledighetspenger) og har mer enn 90 000 medlemmer og nær 140 medarbeidere over hele landet. Med kontorer i de største byene i Danmark, har Min A-Kasse et stort fokus på å levere den best mulige servicen til sine medlemmer. Kommunikasjonskonsulent Maria Hamilton visste at for å kunne levere god service til medlemmene, er det nødvendig med god intern kommunikasjon og kunnskapsdeling.

Planlegging ved whiteboard

Behovet for en felles digital arbeidsplass

Min A-Kasse har de siste årene kjøp opp en rekke mindre a-kasser. Organisasjonen har derfor et behov for å samle alle medarbeiderne på en felles plattform for å skape en fellesskapsfølelse og en felles virksomhetskultur.

Med konsulenthjelp har Min A-Kasse hatt alle følere ute, for å finne den rette matchen for et nytt intranett. Den 102 år gamle a-kassen har vært innom en rekke SharePoint-løsninger, før valget falt på Colibos intranett.

Min A-Kasse har tidligere brukt Microsofts intranettløsning SharePoint, men dette systemet levde ikke opp til behovet for kunnskapsdeling og oppbygging av en felles virksomhetskultur. I tillegg var SharePoint et kompleks system som krevde mye tilpassing og vedlikehold, for å sikre at det var oppdatert og relevant. Dette var meget tidkrevende for medarbeiderne hos Min A-Kasse. Tid de heller ville bruke på mer produktive oppgaver. Maria Hamilton og Min A-Kasse lette derfor etter et intranett hvor medarbeiderne kunne kommunisere og samarbeide med hverandre, samtidig som systemet var intuitivt og brukervennlig.

Maria Hamilton Min A-kasse

Intuitivt og brukervennlig

Maria Hamilton, Kommunikasjonskonsulent Min A-kasse

Vi har mer og mer bruk for et felles forum - både til de viktige nyhetene og det som ellers er aktuelt i organisasjonen, men også praktisk kunnskapsdeling og verktøyskasser.

Det brukervennlige sosiale intranett

Colibo er et sosialt intranett som tilpasser seg den enkelte bruker. Det intuitive systemet gjør det lett for medarbeideren å bruke intranettet. Colibo var dermed det brukervennlige systemet som Min A-Kasse var på utkikk etter.

Min A-Kasse er, sammen med Esbjerg kommune, noen av de Colibo-kundene som har fått et intranett hvor hele organisasjonsstrukturen er hentet inn fra virksomhetens AD (Active Directory). Det betyr at alle avdelinger og team opptrer automatisk i det nye intranettet og fremover oppdateres de når det kommer endringer. Det sparer administrasjonsavdelingen for mange manuelle timer og samtidig minimeres feilraten, siden oppdateringer ikke lengre skal tastes inn.

Vi endte med Colibo, fordi intranettet virker både brukervennlig og lett tilgjengelig. Vi arbeider mye med intern kommunikasjon og samarbeid på tvers, så intranett fungerer allerede som det stedet hvor vi etablerer og opprettholder en felles kultur.

Helt konkret, så betyr det at medarbeiderne hver morgen logger inn på deres egen, personlige nyhetsfeed med dagens aktuelle nyheter. Dokumenter og verktøy som er relevante for den enkelte, er enkle å finne til daglig og alle medarbeidere kan opprette samarbeidsrom til prosjekter på tvers - eller kanskje til løpeklubben hver onsdag.

Download FAB-case NO
Case Story

FAB øker kunnskapsdeling uavhengig av geografi

Last ned casebeskrivelsen om FAB og lær om deres utfordringer og når de har oppnådd bedre deling av viten og høyere effektivitet med deres Colibo intranettløsning.

Lær hva et sosialt intranett kan bety for deg og organisasjonen.

Vi er ditt sosiale intranett
Share
Birgitte Rost Villumsen
Birgitte Rost Villumsen
Markedsføringsleder
+45 27 58 76 08
Kontakt oss for mer informasjon om casen

Lær hva et sosialt intranett kan bety for din organisasjon

Bestill demo