Colibo rask implementering

Rask implementering

Glem alt om en tidkrevende implementering av intranettet ditt. Med Colibo kan du være oppe og gå i løpet av få uker.

Planlegg og bruk

Colibos primære formål er å forbedre den interne kommunikasjonen og den måten vi samarbeider i organisasjoner. Implementeringsprosessen av ditt nye intranett skal være like intuitiv og personlig som vårt produkt er.

En suksessfull implementering av et intranett er avhengig av en fornuftig prosjektplanlegging. En av våre konsulenter vil rådgi deg i forhold til hvilke tillegg («add-ons») og funksjoner du har bruk for. Du vil bli tildelt en personlig prosjektleder som vil starte implementeringen av ditt nye intranett. Alle Colibos kunder går gjennom vår trinnvise oppstartsprosedyre med hjelp fra en av våre tekniske eksperter fra vårt implementeringsteam.

Du vil alltid ha adgang til ditt eget private rom til prosjekter. Du kan bruke dette prosjektrommet til å holde deg oppdatert på utviklingen av implementeringsprosessen og vi vil løpende koordinere og styre alle detaljene omkring dine prosjekter.

 

 

Overblikk over de sju prosjektfasene

1. Prosjektstart

Når våre konsulenter har besvart alle de spørsmålene dere måtte ha angående funksjoner, integrasjoner, implementering, customer success og priser, så er dere klare til å underskrive kontrakten og gå i gang med å implementere det nye sosiale intranettet deres.

Produktpresentasjon og avdekking av eventuelle spesialønsker.

Overlevering fra Colibo-konsulenten til din prosjektleder fra Team Implementation.

Din personlige Colibo prosjektleder starter implementeringen av ditt nye sosiale intranett.

2. Forberedelse og oppstartsworkshop

Det starter med en oppstartsworkshop, hvor vi diskuterer den beste løsningen for deres organisasjon. Dere skal ha det beste ut av Colibo, så her viser vi dere alle funksjonene i Colibo. Kanskje oppdager dere, at det er noen funksjoner som dere ikke visste at dere hadde bruk for.

Ved det fysiske oppstartsmøtet skal dere, som et minimum, stille med en prosjektansvarlig, designansvarlig og IT-spesialister med ansvar for deres serveroppsett, brukerimport samt brukerinnlogging.

Avdekke behov, utfordringer og mulige løsninger.

Vi lager en detaljert gjennomgang av serveroppsett, brukerimport og brukerinnlogging.

Presentasjonen av prosjektplanen, samarbeidet og overdragelse av oppgaver til dere og deres IT-spesialist.

3. Forberedelse til installasjon

Gjennom felles oppstartsmøter, innhenter vi den informasjonen som vi har bruk for fra dere. Vi sikrer fremdrift, avklaring og rådgivning gjennom ukentlige statusmøter mellom dere og Colibos dedikerte prosjektleder.

I forberedelsen til installasjonen, skal dere ta stilling til design og logo, oppsett av brukerprofiler, samt underskrive den tekniske installasjonsmanualen.

Deres tekniske SPOC har innledningsvis en oppgave i å få samlet inn informasjon og utfylt installasjonsmanualen og returnert den til Colibos tekniske SPOC, samt oppsett av server.

Colibos Customer Success Team kan hjelpe dere med hvordan plattformen kan designes best mulig til deres behov. Det gjør vi gjennom workshops, løpende dialog og i konkrete anvisninger til deres designere.

4. Installasjon

La oss gjøre det skitne arbeidet. Vi installerer Colibo-løsningen deres og dere får først den ferdige installasjonen. Under selve implementeringen skal deres tekniske SPOC stå til rådighet for eventuelle spørsmål, eller om endringer i deres oppsett, som er nødvendige for at Colibo installeres etter deres spesifikke ønsker.

Hvis dere velger å hoste Colibo-løsningen selv, setter vi opp løsningen i deres organisasjon.

Vi setter opp alle konfigurasjoner, lager integrasjoner til brukerimport og setter opp brukerinnlogging til Colibo, så Colibo blir installert slik som dere gjerne vil ha det.

Colibos tekniske SPOC er drivende på fremdrift og rapporterer på daglige statusmøter til Colibos prosjektleder.

5. Tilføy innholdet deres

Nå skal dere bygge intranettet og legge inn innhold på intranettet deres. Det er deres oppgave å innrette intranettet så det inneholder de tingene som er nødvendige for at deres brukere får fullt utbytte av det. Colibos Customer Success Team kan hjelpe dere med å strukturere innholdet deres.

Opprett informasjonshierarki og intranettstruktur slik at intranettet passer til deres organisatoriske behov. I denne fasen bestemmer du hvilket innhold som skal være på intranettet.

Finn, utdann og motiver intranettredaktører til å bli Colibo superbrukere. Ambassadører og redaktører skaper innhold og flytter innhold fra det gamle intranettet deres.

Beslutt hvilket innhold som skal flyttes fra det gamle intranettet deres, hva som skal slettes og finn de områdene hvor det mangler innhold.

6. Klargjøring for å gå «live»

Når dere har tilføyd innholdet til intranettet deres, kan dere gå i gang med å forberede en suksessfull lanseringsdag og planlegge hvordan dere vil engasjere brukerne fremover. Dere kan få hjelp til den organisatoriske utrullingen og til å planlegge lanseringsdagen av Colibos Customer Success Team.

Lag en lanseringsplan og sørg for at intranettet er klart til den store utrullingen i organisasjonen.

Opprett dynamisk innhold (nyhetsartikler, arbeidsgrupper) for å sikre at intranettet ser ut som om det allerede er i bruk på lanseringsdagen.

Sørg for at alle konfigurasjoner og layout ser ut som det du har valgt.

7. Nå er dere klare til å gå live

Gratulerer!

Nå er dere live med et splitter nytt sosialt intranett. Nå blir kontoen deres overdratt til vårt Customer Success Team. Dere mottar direkte informasjon fra dem om hvordan dere skal sikre at dere holder deres ansette engasjerte på intranettet og hvordan dere sikrer at brukerne deres benytter intranettet. Det er et par ting du kan overveie allerede nå.

Opprett interessant innhold på intranettet som får medarbeiderne til å besøke og engasjere seg.

Utdann og engasjer ambassadører. De vil dele deres entusiasme som automatisk vil smitte av på medarbeiderne omkring dem.

Evaluer løpende bruken av intranettet, så dere kan sørge for at intranettet fungerer best mulig for deres medarbeidere.

Colibo Implementeringsmodell

Overblikk over de fem prosjektfasene

Prosjektet starter
  • Fase 1: Forberedelse til en oppstartsworkshop

  • Fase 2: Forberedelse til installasjon

  • Fase 3: Installasjon

  • Fase 4: Test av intranett

  • Fase 5: Forberedelse til å gå «live»

Go live!

Opplev alle funksjonene 

Start din 60-dagers gratis trial

Løpende forbedringer

Med Colibo kan du velge fritt mellom å administrere din intranettløsning fra din virksomhets server eller velge vår Software-as-a-Service (SaaS) modell, hvor vi administrerer ditt intranett fra våre sikre servere. Vi anbefaler at du velger vår SaaS-modell, da den automatisk vil legge til forbedringer fortløpende og oppdateringer til ditt intranett.

Colibo intranett på macbook

Lær alt om våre verktøy for samarbeid. Ta en rundtur...

Få en full gjennomgang av plattformen her

Start din 60-dagers gratis trial