Sharepoint alternative Colibo intranet software

Sharepoint Alternativ

Medarbeidere vil ha arbeidsredskaper som ligner dem de er vant til i hverdagen. Det kan de få med Colibo. Colibo er et sosialt intranett. og et godt alternativ til SharePoints komplekse setup. Dine brukere vil elske Colibos brukervennlige funksjoner.

De største utfordringene med SharePoint

Microsofts SharePoint er en plattform med enormt mange muligheter. Mange kjenner til SharePoint og velger den løsningen, fordi SharePoints standardløsning er inkludert når man kjøper en Office 365 lisens.

Til tross for at mange bruker SharePoint, er det også mange virksomheter som kikker etter alternativer. Årsaken er, at standardløsningen i SharePoint som oftest ikke avspeiler brukernes behov og er vanskelig å forstå. Derfor blir SharePoint ofte til et større utviklingsprosjekt i forsøket på å skape en mer brukervennlig opplevelse.

 

SharePoints standardløsning er for uhåndterbar

Den primære årsaken til at folk ser på et alternativ til SharePoint, er at SharePoints standardløsning har for mange muligheter og derfor blir uhåndterlig for medarbeiderne.

Standardløsningen er et ekstremt komplekst verktøy som er laget for å forsøke å dekke flere behov i mange virksomheter. Fildeling, dokumenthåndtering, samarbeid, innholdshåndtering og nettstedsoppbygging.

 

En Aiim-studie viser at 40% av organisasjonene sier at deres SharePoint-implementering ikke var en suksess.

 

Utilstrekkelig brukerutdannelse (67%), dårlig brukeropplevelse (66%) og mangel på ledelsesstøtte (64%), sies å være årsaker til at SharePoint-prosjekter opphører eller feiler.

 

Kompleksiteten til SharePoint gjør det vanskelig å bruke. Derfor skal det brukes ganske mye tid og krefter på å lære å kjenne SharePoint. For å få en løsning som medarbeiderne kan håndtere, og som møter virksomhetens behov, krever det at man lager tilpasninger til løsningen.

 

SharePoint er dyrt å konfigurere

sharepoint frustration alternative

En tilpassing av en SharePoint-løsning kan bli dyr, fordi løsningen skal være fullt konfigurert til de spesifikke behovene i din organisasjon. Ut over den opprinnelige konfigurasjonen, krever SharePoint regelmessig vedlikehold. Jo mer løsningen blir utbygget, jo mer vedlikehold krever den.

Virksomheter som bruker SharePoint med suksess, ansetter ofte en dedikert SharePoint-spesialist til å konfigurere, vedlikeholde og oppdatere systemet, hvilket er urealistisk for små og mellomstore virksomheter.

 

Jeg kom fra en SharePoint-løsning i en tidligere jobb som var for tungvint å bruke, redigere og lære folk å bruke - vi ønsket å gå i en helt annen retning. - Claudia Pring, Organisationskonsulent, FAB

Sharepoint alternative Colibo intranet software

Colibo er et godt alternativ til SharePoint

Colibo gjør arbeidslivet ditt enklere. Når du velger Colibo, trenger du ikke bekymre deg for høye omkostninger, mangel på brukervennlighet, ekstremt vanskelig konfigurasjon og implementering og det uendelige vedlikeholdet av systemene.

Få en gjennomgang av alle funksjonene - book en online dem.

Bestill demo

Brukervennlighet gjør det lettere å bruke intranettet

En av de viktigste parametrene for intranettets suksess, er at dine medarbeidere klarer å bruke det. Derfor er brukervennligheten alfa omega for Colibo. Vår misjon er å få hver enkelt medarbeider til å føle seg hjemme i Colibo, uansett erfaring eller IT-ferdigheter. Hvis det er lett å bruke det, får de også lyst til å bruke det.

 

Colibo har sørget for at de funksjonene som du har bruk for, er tilgjengelige, så for eksempel unødvendige funksjoner og knapper ikke forstyrrer. Colibo har ikke bruk for nærmere introduksjon eller trening, fordi det er enkelt og intuitivt å bruke intranettet.

 

Dine medarbeidere kan bruke intranettet hvor som helst

Colibo virker selvfølgelig på mobilen. Colibos intranett er designet til å bli brukt av hele organisasjonen, uansett om det er på en PC, tablet eller mobilen. Systemet er responsivt, som betyr at systemet automatisk tilpasser seg til de forskjellige typene av enheter man bruker.

 

Det responsive designet gjør det mulig for medarbeiderne dine å finne kontaktopplysninger på kolleger, få informasjon og blanketter og holde seg oppdatert på nyheter, selv om de ikke arbeider med en PC til daglig. Det vil si at hvis vaktmesteren står ute hos en leietaker i et borettslag og skal bestille en ny vaskemaskin, kan han lett finne en bestillingsblankett på intranett, i stedet for at han skal kjøre tilbake til kontoret og ut igjen.

 

Colibo samarbeider med deres andre systemer

SharePoint alternative integrates with business critial systems

Your intranet should work with your other systems. By assembling the systems, your organisation achieves an optimised workflow as the systems will be assembled in one place. Colibo works well with your current IT infrastructure, and we integrate with Office 365, so it's easy to work with your documents.

Colibo intranet is based on the flexible.NET technology, which means you can integrate your company's most important systems, such as Business Intelligence, Exchange Server or CRM and Finance Systems. That way, you can structure and customise Colibo, so it becomes a customised intranet with access to all systems that you need in your company.

 

Colibo kan integrere med SharePoint

Du behøver ikke bekymre deg for hva som skal skje med workflowene dine og de spesialutviklede verktøyene fra SharePoint hvis dere går over til Colibo, fordi Colibo kan integrere med SharePoint.

 

Colibo kan eksistere side om side med SharePoint. To av våre kunder har valgt å beholde SharePoint på grunn av SharePoints muligheter for å arbeide med workflows. Colibo er bygget opp så de kan ko-eksistere med workflows, slik som SharePoint, Nintex, BPM online og andre. Aarhus Kommune og DR tar det beste fra SharePoint (workflows) og kjører det parallelt med Colibo.

 

Apps and widgets

Standardløsningen fra Colibo kan lett brukes uten ekstra tilpasning. Men med skreddersydde apper og widgeter kan du tilpasse Colibo til din virksomhets behov, så intranettet hjelper den enkelte medarbeider i hverdagen. Appene og widgetene er intranettets gjennomgående konsept for prosessoptimerende og arbeidsrelaterte verktøy. Det kan for eksempel være apper til workflows i forbindelse med opprettelse av en ny medarbeider, eller booking av feriehus. Widgets minner mye om webparts i SharePoint og fungerer på samme måte.

Tilbakemeldingene fra våre kunder har vært positiv og medarbeiderne lærer lett å bruke Colibo. - Mogens Sejer Iversen, CEO, Colibo

Få fullt overblikk over dine omkostninger

Med Colibo får du en standard plattform som blir oppdatert løpende. Ditt månedlige gebyr dekker Azure Cloud Hosting, Service Level Agreement, akkurat som de nyeste funksjonene også er dekket. Du får et sosialt nettverk og digital arbeidsplass som løpende utvikles ut fra deres og markedets behov. Plattformen oppdateres løpende, uten ekstra omkostninger. På den måten unngår du vedlikehold av et spesialutviklet intranett.

 

Du kan hoste dataene dine selv, eller som en cloud-løsning hos oss

Du velge fritt mellom on-premise hosting, eller cloud hosting via Microsoft Azure. Du kan kjøre Colibo som en full cloud-løsning eller on-premise fra dine egne lokale servere.

 

Colibo kan bli SharePoint alternativet ditt

Colibo er virksomhetens sosiale nettverk, som dine medarbeidere faktisk vil bruke, med full integrasjon til den tekniske ryggraden i din IT-organisasjon, sosiale funksjoner, dokumenthåndtering, offline-synkronisering, enkel innlogging og mye mer.

SharePoint alternative

Hvem fungerer SharePoint for?

SharePoint er et godt produkt som hjelper millioner av kunder. SharePoint er et produkt som er blitt utviklet gjennom mange år og har fått en omfattende størrelse med veldig mange funksjoner. De funksjonene betyr at man kan anvende SharePoint til svært mange ting. Men de mange funksjonene betyr også at systemet kan bli uoversiktlig.

 

SharePoint er særlig interessant for virksomheter som har store budsjetter til å konfigurere og løpende vedlikeholde intranettet.  For å få de fulle fordelene av SharePoint, skal SharePoint konfigureres med de rette integrasjonene og web parts. En stor SharePoint-installasjon krever svært mange interne og eksterne ressurser og det gjør SharePoint til en dyr løsning.

 

SharePoint kan være en god løsning til din virksomhet

Hvis dere velger å kjøpe en SharePoint-løsning og lager den tilpassingen deres virksomhet har bruk for, så kan SharePoint fungere godt.

Les mer om de mange funksjonene våre. Ta rundturen her...

Få hele gjennomgangen her

Bestill demo