Lego figur

Alt-i-ett integrasjon

Få et overblikk over Colibos integreringsmuligheter. Knytt virksomhetens viktigste systemer til ditt Colibo intranett.

Integrer dine systemer med Colibo

Colibo intranett er basert på den utbredte .NET-teknologien. Derfor er det gode muligheter for å integrere Colibo med din organisasjons forretningskritiske systemer – f.eks. Business Intelligence, Exchange Server eller CRM- og økonomisystemer. Ved å knytte sammen systemene oppnår organisasjonen din en optimert arbeidsgang, da systemene fremover vil være samlet på ett og samme sted. Standardplattformen blir på den måten forvandlet til organisasjonens helt eget skreddersydde intranett med adgang til de systemene og dataene som dekker deres behov.

 

Colibo Intranett ansattes profil

 

Microsoft Active Directory

Ved å integrere med Microsoft Active Directory (AD) kan du benytte de dataene du allerede har liggende i virksomhetens AD. Skjer det endringer i deres AD, endres det samtidig på intranettet. Du kan bl.a. hente hele virksomhetens organisasjonsstruktur inn på intranett. Det gjør det lett å håndtere koordineringsoppgaver slik som arbeidsdeling eller få overblikk over avdelinger og kontaktpersoner, hvis dere er en stor organisasjon.

Microsoft Exchange Server

Hvis din organisasjon benytter Microsoft Exchange Server, kan du også integrere den på intranett. På den måten kan du knytte den enkelte medarbeiders kalender til personens brukerprofil, så den er tilgjengelig for samtlige kolleger. Med kalenderfunksjonen blir det langt lettere å koordinere oppgaver, møter osv.

Snakk med Anders om deres muligheter

Ta en snakk med Anders om deres muligheter

Våre kunder bruker alle former for integrasjoner, apper og widgeter. Her er et utvalg av dem:

  • Facebook
  • Rapporteringssystemer
  • Nyheter
  • Statistikkmoduler
  • Hello Widget
  • Favoritt Widget

Finn et tidspunkt direkte i Anders kalender som passer deg...

Book Anders

Apper og widgeter

Med skreddersydde apper og widgeter kan du tilpasse Colibo til din virksomhets behov, så intranettet hjelper den enkelte medarbeider i hverdagen. Appene er intranettets gjennomgående konsept for prosessoptimerte og arbeidsrelaterte verktøy. Det kan f.eks. være apper til workflow i forbindelse med opprettelse av en ny medarbeider, booking av feriehus, oppretting av avstemminger - eller en enkel formulargenerator. I tillegg er det mulig å integrere en Facebook app, som en del av intranettets sosiale aspekt.

Single Sign On

Når du implementerer et nytt intranett, så er dine medarbeideres adoptering av det i deres arbeidsrutine altavgjørende. Ved å gjøre det lett å logge inn fra hvilken som helst enhet, vil dine medarbeidere komme til å anvende det i høyere grad.

Om det er på kontoret eller på farten, så kan Colibos Single Sign On-funksjon gjøre at brukerne lett og sikkert kan logge inn ved hjelp av etablerte og dokumenterte standarder. Hvis du bruker Microsoft ADFS eller Azure Active Directory, så kan Single Sign On-funksjonen også medvirke til effektiv og sentralisert brukerstyring og samtidig redusere ITs administrasjonsomkostninger.

Andre systemer kan også forbindes med Colibos Single Sign On-funksjon og dermed samle informasjon om medarbeidere. Den informasjonen kan bli utvidet til å inkludere data fra flere forskjellige eksterne systemer, slik som Identify Management System (IDMs).

Lær om alle funksjonene i vårt sosiale intranett

Få en gjennomgang av vårt sosiale intranett

Start din 60-dagers gratis trial